Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Att läsa texter – skapa förförståelse och förståelse

Syfte

Att läsa och förstå text.

Läraren reflekterar

Att möta en ny text är en krävande process för många elever. Därför är det viktigt att skapa förförståelse. Samtal om och kring texten underlättar för eleverna. Att jobba med en text flera gånger ger bra resultat. Det blir roligare om eleverna får göra det på olika sätt.

Metod – före, under och efter läsning

  1. Skapa förförståelse. Titta på rubriker, bilder och bildtexter. Samtala om dessa. Låt eleverna parvis försöka lista ut vad texten handlar om. Lyft elevexempel i helklass. Läs och jämför med de första antagandena.
  2. Läs texten högt alternativt lyssna på inspelad text.
  3. Repetera texten genom att körläsa.
  4. Relatera handlingen till elevernas vardag – Har de varit med om något liknande?
  5. Samtala om nya ord ur texten. Använd orden i olika sammanhang.
  6. Översätt gemensamt.
  7. Eleven testar att läsa (parvis eller i mindre grupper).
  8. Avsluta med att sammanfatta texten, muntligt och/eller skriftligt.

En text bör bearbetas flera gånger.

Bearbeta text engelska

Lgr 11 Förmåga 

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll 

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Kunskapskrav 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy