Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Att läsa texter – skapa förförståelse och andra metoder

Syfte

Att läsa och förstå text.

Läraren reflekterar

Att möta en ny text är en krävande process för många elever. Därför är det viktigt att skapa förförståelse. Samtal om och kring texten underlättar för eleverna. Att jobba med en text flera gånger ger bra resultat. Det blir roligare om eleverna får göra det på olika sätt.

Metod

 1. Skapa förförståelse. Titta på rubriker, bilder och bildtexter. Samtala om dessa. Låt eleverna parvis försöka lista ut vad texten handlar om. Lyft elevexempel i helklass.
 2. Relatera handlingen till elevernas vardag, t ex har de varit med om något liknande?
 3. Samtala om svåra/nya ord ur texten. Stoppa in orden i olika sammanhang.
 4. Läs texten högt alt. lyssna på inspelad text.
 5. Översätt gemensamt.
 6. Avsluta med att sammanfatta texten.

En text bör bearbetas flera gånger.

Olika sätt att arbeta vidare med texten

 • Körläsa (efter cd eller läraren).
 • Läsa tyst enskilt.
 • Läsa högt enskilt (hålla för öronen. Då hör eleven sin egen röst).
 • Läsa parvis eller i mindre grupp.
 • översätta enskilt.
 • översätta parvis eller i mindre grupp.
 • svenska till engelska (en elev översätter en mening ur texten – en annan försöker säga meningen på engelska utan att titta i texten).
 • Ställa innehållsfrågor på engelska (muntligt, skriftligt). Låt en kompis besvara!
 • Sammanfatta texten på engelska (muntligt, skriftligt).
 • Plocka ut 10-15 ord ur texten – skriv meningar om varje ord.
 • Plocka ut 10-15 ord ut texten – skriv meningar med där så många ord som möjligt ingår.
 • Gör om texten till en minipjäs – skriv en dialog mellan några ur texten.

Ur Lgr 11 Förmåga 

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Centralt innehåll 

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Kunskapskrav 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy
  Annons: Fritidshemmens rikskonferens 2020
  Annons: Skrivdidaktik Lärarförlaget
  Annons: Förskolans nyhetsbrev