Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Att läsa en tidningsartikel – en strategi som ökar läsförståelse

Syfte

Eleverna lär sig en enkel arbetsgång både för att förstå det de läser bättre, men även för att komma ihåg det de har läst, med andra ord studieteknik.

Läraren reflekterar

Allt färre elever läser tidningsartiklar. Mängden text, orden och textens uppbyggnad blir för många en hög mur. En strategi underlättar. Likaså det gemensamma arbetet (med strategin) där delarna förförståelse, svåra ord (eller nyckelord), sammanfatta och innehållsfrågor nöts in.

Metod

Arbetsgången nedan bör genomföras flera gånger tillsammans med hela gruppen. Tänk på att välja texter ur tidningens olika delar; lokalt, regionalt, inrikes, utrikes, sport, ekonomi, familj. Då kan ni samtidigt upptäcka hur språket skiljer sig åt mellan de olika områdena.

Inledande uppgift

Låt eleverna studera bilden och rubrikerna nedan. Fundera vad artikeln handlar om. Skriv några rader om detta. Jämför med varandra och upptäck likheter och eventuella skillnader i texterna.

Metod

 1. Välj en artikel som ser intressant ut.
 2. Titta på tillhörande bild. Fundera på vilka personer som är med på bilden. På vilken plats befinner sig personerna? Vad händer?
 3. Läs rubriker och fundera på vad artikeln handlar om.
 4. Läs artikeln noggrant.
 5. Fråga eller slå upp ord eleverna inte förstår.
 6. Stryk under/ringa in viktiga ord/meningar eller skriv ned nyckelord på ett papper.
 7. Sammanfatta artikeln med några meningar med hjälp av nyckelorden, alternativt göra innehållsfrågor.

Fundera på varför artikeln är med i tidningen (för att informera, underhålla, provocera eller för att  berätta). Vem är intresserad att läsa om just det här?

Fler uppgifter

 • Ta vilken bild som helst och hitta på tre rubriker (bildexempel nedan). Låt eleverna fundera på vad artikeln skulle kunna handla om. Jämför!
 • Eleverna väljer själva bilder och rubriksätter dem. Kompisen får fundera på vad som har hänt. Jämför med artikeln.

 

Lgr 11 Förmåga (årskurs 4-6)

Läsa och analysera (skönlitteratur och) andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Kunskapskrav 

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy