Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Att läsa dikter

Syfte

Läsa och förstå dikter.

Läraren reflekterar

Att läsa, samtala och skriva om dikter behöver inte vara så komplicerat. Nedan några enkla förslag som du kan börja med idag.

Metod – Några förslag

När man läser dikter med elever kan man exempelvis börja med att högläsa dikten. Vad känner du? Vad får den dig att tänka på? Läs därefter dikten högt på nytt. Vad känner och tänker du på nu? Har du ändrat din tidigare uppfattning?
Analysera poesi på högstadiet

Låt eleverna få fundera över frågor som:

 • Vad handlar dikten om?
 • Vilka ord är viktiga?
 • Vilken känsla förmedlar den?
 • Hur är den uppbyggd?

Man kan även arbeta med diktlogg, alltså en läslogg fast till dikter. Den kan vara styrd och utgå från börjor såsom:

 • När jag läser dikten tycker jag att den handlar om…
 • Den känsla som dikten förmedlar är…
 • När jag läser dikten tänker jag på…
 • När jag läser dikten känner jag…
 • När jag läser dikten ser jag…
 • När jag läser dikten fastnar jag i/vid/på…

Sedan kan man låta eleverna, utifrån inspiration av de lästa dikterna, skapa egna.

Lgr22 Syfte

Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy