Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Att läsa en tidningsartikel – en strategi som ökar läsförståelse

Syfte

Eleverna lär sig en enkel arbetsgång både för att förstå det de läser bättre, men även för att komma ihåg det de har läst, med andra ord studieteknik.

Läraren reflekterar

Allt färre elever läser tidningsartiklar. Mängden text, orden och textens uppbyggnad blir för många en hög mur. En strategi underlättar. Likaså det gemensamma arbetet (med strategin) där delarna förförståelse, svåra ord (eller nyckelord), sammanfatta och innehållsfrågor nöts in.

Metod

Arbetsgången nedan bör genomföras flera gånger tillsammans med hela gruppen. Tänk på att välja texter ur tidningens olika delar; lokalt, regionalt, inrikes, utrikes, sport, ekonomi, familj. Då kan ni samtidigt upptäcka hur språket skiljer sig åt mellan de olika områdena.

Inledande uppgift

Låt eleverna studera bilden och rubrikerna nedan. Fundera vad artikeln handlar om. Skriv några rader om detta. Jämför med varandra och upptäck likheter och eventuella skillnader i texterna.

Metod

 1. Välj en artikel som ser intressant ut.
 2. Titta på tillhörande bild. Fundera på vilka personer som är med på bilden. På vilken plats befinner sig personerna? Vad händer?
 3. Läs rubriker och fundera på vad artikeln handlar om.
 4. Läs artikeln noggrant.
 5. Fråga eller slå upp ord eleverna inte förstår.
 6. Stryk under/ringa in viktiga ord/meningar eller skriv ned nyckelord på ett papper.
 7. Sammanfatta artikeln med några meningar med hjälp av nyckelorden, alternativt göra innehållsfrågor.

Fundera på varför artikeln är med i tidningen (för att informera, underhålla, provocera eller för att  berätta). Vem är intresserad att läsa om just det här?

Fler uppgifter

 • Ta vilken bild som helst och hitta på tre rubriker (bildexempel nedan). Låt eleverna fundera på vad artikeln skulle kunna handla om. Jämför!
 • Eleverna väljer själva bilder och rubriksätter dem. Kompisen får fundera på vad som har hänt. Jämför med artikeln.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll*

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Betygskriterier*

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy