Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Att döda ett barn – analysera Stig Dagerman

Syfte

Att läsa, analysera och resonera om Att döda ett barn av Stig Dagerman.

Läraren reflekterar

En fantastisk text och lika fantastiska blir elevtexterna till den uteslutna delen (krocken). Jag har testat både en snabbvariant (en lektion) och en mer omfattande serie av lektioner där frågorna först förbereds enskilt och parvis, för att därefter diskuteras och redovisas i helklass. Resultatet har blivit bäst när texten bearbetas ordentligt. Novellen är kort, men den har ett rikt innehåll som tar sin tid att bearbeta.

Metod

Att läsa novellen kräver mer än en genomläsning. Jag har testat två alternativ som fungerar ungefär lika bra:

 • Läraren läser högt. Eleverna får samtala en kort stund vad novellen handlar om. Eleverna läser den tyst.
 • Eleverna läser tyst. Eleverna samtalar parvis vad novellen handlar om. Läraren läser den högt.

Arbetsuppgifter

Tänk på att varva momenten ta in (av läraren och i samtal helklass), tänka, samtala parvis och skriva. Om texten:

 1. Sammanfatta texten med 4-6 meningar. Ta med det viktigaste för att förklara handlingen.
 2. Vilka är huvudpersonerna? Vad vet du om dem?
 3. På vilka platser utspelar sig handlingen?
 4. Dagerman målar upp en härlig dag och tid. Berätta om dagen och tiden. När tror du att historien utspelar sig? Nu, för tio år sedan, 1650 eller när?
 5. Vad planerar personerna att göra?

Diskutera dina svar med en kompis. Komplettera din text.

Språket:

 1. Redan på första sidan avslöjas hur allt slutar. Vilka ord och meningar avslöjar detta?
 2. I vilken mening förstår man att händelsen inträffat? Skriv den.
 3. Dagerman använder ljusa (positiva) och mörka ord (negativa), ofta i samma mening. Hitta exempel som visar detta.
 4. Dagerman använder olika tekniker, en är parallellhandling. Skriv exempel där perspektivet ändras mitt i en mening.
 5. En annan teknik är att samma eller liknande uttryck dyker upp senare novellen. Skriv exempel.

Diskutera dina svar med en kompis. Gör eventuella ändringar i dina svar.

Skriv som Stig Dagerman

Allting beskrivs mycket noga i berättelsen. Men en händelse beskrivs inte alls, vilken? Försök att beskriva den inlevelsefullt och gestaltande med minst 10 meningar. Använd Stig Dagermans tekniker. Tänk att din text ska klistras in i novellen.

Analysera och reflektera

Är det någon som är skyldig till vad som händer? I så fall vem? Motivera ditt svar.

Jämför texten med en filmatisering

Titta på filmen. Jämför med den ursprungliga texten. Vad är lika? Skillnader?

Lgr 11 Förmåga 

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Kunskapskrav 

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föravälutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Kommentarer

Svar till Fredrik Sandström


Läs vår personuppgiftspolicy