Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Att döda ett barn – Skriv som Stig Dagerman

Syfte

Använda författaren som förebild för att göra ett eget uttryck i samma anda.

Läraren reflekterar

Den har skrivuppgiften har jag gjort många gånger. Den fungerar alltid. Elevernas texter blir ofta rika på både innehåll och språk. Starka texter!

Metod

Vi läser novellen och samtalar om den. Eleverna får bearbeta och analysera texten på olika sätt. Uppgifterna belyser bland annat en del berättartekniska kvaliteter som eleverna får upptäcka i texten. Innan eleverna ska skriva som Stig Dagerman lyfter jag till exempel:

  • Kontraster: ond/god, dag/natt, sol/skugga, ljus/mörker
  • Perspektivbyten: mannen/barnet, bilen/huset i tredje byn
  • Upprepningar: mannen som ska döda ett barn, det är ingen ond man
  • Detaljrikedomen: blänkande kylare, blodet på sockerbitarna

Skrivuppgiften

Allting beskrivs mycket noga i berättelsen. Men en händelse omnämns inte alls, krocken. Berätta om den med minst 10 meningar. Använd Stig Dagermans berättarstil. Tänk att din text ska kunna klistras in i novellen utan att det märks att det är du som har skrivit.

Elevexempel

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier 

Eleven skriver olika slags texter med god språklig variation, väl fungerande struktur och innehåll samt god anpassning till texttyp, syfte, mottagare och sammanhang. Eleven följer språkliga normer på ett väl fungerande sätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy