Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Att döda ett barn – analysera Stig Dagerman

Syfte

Att läsa, analysera och resonera om Att döda ett barn av Stig Dagerman.

Läraren reflekterar

En fantastisk text och lika fantastiska blir elevtexterna till den uteslutna delen (krocken). Jag har testat både en snabbvariant (en lektion) och en mer omfattande serie av lektioner där frågorna först förbereds enskilt och parvis, för att därefter diskuteras och redovisas i helklass. Resultatet har blivit bäst när texten bearbetas ordentligt. Novellen är kort, men den har ett rikt innehåll som tar sin tid att bearbeta.

Metod

Att läsa novellen kräver mer än en genomläsning. Jag har testat två alternativ som fungerar ungefär lika bra:

 • Läraren läser högt. Eleverna får samtala en kort stund vad novellen handlar om. Eleverna läser den tyst.
 • Eleverna läser tyst. Eleverna samtalar parvis vad novellen handlar om. Läraren läser den högt.

Arbetsuppgifter

Tänk på att varva momenten ta in (av läraren och i samtal helklass), tänka, samtala parvis och skriva. Om texten:

 1. Sammanfatta texten med 4-6 meningar. Ta med det viktigaste för att förklara handlingen.
 2. Vilka är huvudpersonerna? Vad vet du om dem?
 3. På vilka platser utspelar sig handlingen?
 4. Dagerman målar upp en härlig dag och tid. Berätta om dagen och tiden. När tror du att historien utspelar sig? Nu, för tio år sedan, 1650 eller när?
 5. Vad planerar personerna att göra?

Diskutera dina svar med en kompis. Komplettera din text.

Språket:

 1. Redan på första sidan avslöjas hur allt slutar. Vilka ord och meningar avslöjar detta?
 2. I vilken mening förstår man att händelsen inträffat? Skriv den.
 3. Dagerman använder ljusa (positiva) och mörka ord (negativa), ofta i samma mening. Hitta exempel som visar detta.
 4. Dagerman använder olika tekniker, en är parallellhandling. Skriv exempel där perspektivet ändras mitt i en mening.
 5. En annan teknik är att samma eller liknande uttryck dyker upp senare novellen. Skriv exempel.

Diskutera dina svar med en kompis. Gör eventuella ändringar i dina svar.

Analysera och reflektera

Är det någon som är skyldig till vad som händer? I så fall vem? Motivera ditt svar.

Jämför texten med en filmatisering

Titta på filmen. Jämför med den ursprungliga texten. Vad är lika? Skillnader?

Gå vidare – Skriv som Stig Dagerman

Här finns en idé om hur eleverna kan använda Stig Dagermans berättarstil: Skriv som Stig Dagerman.

Lgr22 Syfte 

Utveckla förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Betygskriterier 

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy