Årskurs 1-3

NO

Året – Tecken i naturen

Syfte

Att uppmärksamma eleverna på tecken i naturen och hur årstidernas förutsättningar spelar roll för alla växter och djur.

Läraren reflekterar

Eleverna tycker att det är roligt att leta efter saker (i naturen). De ser det som en utmaning att vara först eller att också hitta det någon annan redan funnit. Protokollet går att utforma på olika sätt, till exempel genom att lägga till utrymme så att flera observationer om samma sak ryms, så att alla elever känner att de har bidragit. Det går också att göra protokoll för årets alla årstider – eleverna kan hjälpa till att fylla på med saker att observera!

Metod

Anslå protokollet i klassrummet. Följ upp regelbundet om någon gjort någon observation eller lyft frågan när någon har gjort en.

Exempel ur protokollet ”Våren”

Leta vårtecken tillsammans med eleverna i skolan

Lgr22 Syfte

Utveckla kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen.

Centralt innehåll

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy