Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Använd alla sinnen – beskriv en plats!

Syfte

Ett sätt att träna eleverna i att beskriva är att använda alla sinnen när de skriver. Övningen gör eleverna uppmärksamma hur inre bilder målas upp effektivt med hjälp av andra sinnen än synintryck.

Läraren reflekterar

Härlig och kreativ språkövning. Det blir en doft av poesi i klassrummet!

Metod och instruktion

  1. Gör en text tillsammans innan eleverna försöker själva med steg 3 och 4.
  2. Skriv en plats på tavlan.
  3. Samla gemensamma ord i en tabell i kategorierna syn, lukt, smak, hörsel, känsel.
  4. Beskriv platsen utan att nämna vilket plats det är. Skriv i jag-form.

Exempel på platser

Hemma, skolan, fotbollsplanen, gympasalen, slöjdsalen, hockeyhallen, skogen, havet, centrum, ängen, stranden, verkstad, affär, flygplats, tågstation.

Att gå vidare

Eleven kan med fördel använda en befintlig text och försöka byta ut ord, meningar och hela stycken.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll*

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Betygskriterier*

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

* årskurs 4-6

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy