Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Använd alla sinnen – beskriv en plats

Syfte

Ett sätt att träna eleverna i att beskriva är att använda alla sinnen när de skriver. Övningen gör eleverna uppmärksamma hur inre bilder målas upp effektivt med hjälp av andra sinnen än synintryck.

Läraren reflekterar

Härlig och kreativ språkövning. Det blir en doft av poesi i klassrummet!

Metod och instruktion

  1. Gör en text tillsammans innan eleverna försöker själva med steg 3 och 4.
  2. Skriv en plats på tavlan.
  3. Samla gemensamma ord i en tabell i kategorierna syn, lukt, smak, hörsel, känsel.
  4. Beskriv platsen utan att nämna vilket plats det är. Skriv i jag-form.

Exempel på platser

Hemma, skolan, fotbollsplanen, gympasalen, slöjdsalen, hockeyhallen, skogen, havet, centrum, ängen, stranden, verkstad, affär, flygplats, tågstation.

Att gå vidare

Eleven kan med fördel använda en befintlig text och försöka byta ut ord, meningar och hela stycken.

Lgr 11 Förmåga 

Formulera sig och kommunicera i (tal och) skrift.

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kunskapskrav 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar ochvälutvecklad handling.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy