Årskurs 4-6

Bild

Analysera bilden – avslöja fotografens avsikt

Syfte

Eleverna ska analysera en reklam- eller nyhetsbild. I den alternativa uppgiften ska eleverna ta en likadan bild som förmedlar samma sak.

Läraren reflekterar

Det är roligt att anta, gissa och diskutera. Uppgiften uppmuntrar detta!

Metod och material

Dela upp eleverna parvis eller i grupper om 3-4 personer. För de alternativa uppgifterna behöver grupperna ha tillgång till en kamera och kunna få sin bild utskriven alternativt använda en dator och senare kunna projicera bilden.

Arbetsuppgiften

Välj ut en annons eller nyhetsartikel i en dagstidning som har en bild som innehåller minst en person. Analysera bilden (se analysfrågor nedan). Skriv anteckningar.

Låt eleverna se varandras bilder och därefter gissa i vilket sammanhang bilden förekommer. Eleverna skriver ned sina gissningar. Därefter får varje grupp redovisa i vilket sammanhang bilden är tagen i. Eleverna kan diskutera parvis, i mindre grupper och helklass vad de tycker om bildens funktion. Har fotografen lyckats förmedla rätt budskap?

Alternativa uppgifter 

Ta en egen bild som skulle kunna ersätta artikelns bild. Bilden ska ha samma budskap och innehåll som artikelns originalbild. Skriv ut bilden i samma storlek som originalet och placera din bild över originalbilden. Får annonsen eller artikeln samma innehåll? Läs någon annans annons/artikel och analysera bilden som de har tagit. Passar bilden till artikeln. Jämför med originalet.

Analysfrågor

 • Vad ser du på bilden?  Människor, objekt, detaljer?
 • Omgivningen – Vilken betydelse har platsen?
 • Beskriv människorna på bilden. Vilken blick och hållningar har de? Förmedlar de styrka, svaghet eller någon annan känsla?
 • Aktivitet på bilden? Hur uppfattar du personen?
 • Kön? Spelar det någon roll?
 • Bildkomposition: Hel, halv, närbild?
 • Perspektiv: Grod-, normal- eller fågelperspektiv?
 • Varför har fotografen tagit bilden på detta sätt?
 • Vilken känsla tror du att fotografen vill förmedla?
 • Vad tror du fotografiet vill visa? Vilket budskap bär bilden?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Centralt innehåll*

Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.

Betygskriterier*

Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

* årskurs 4-6

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy