Årskurs 7-9

Engelska

Analyse a quote – The best way to make your dreams come true

Syfte

Reflektera över vägen till välmående genom ett citat av Paul Valéry och ett TED Talk om psykisk hälsa.

Läraren reflekterar

Guy Winch berättar att vi går till doktorn så fort vi är sjuka eller har ont. Varför träffar vi inte vårdpersonal när vi känner känslomässig smärta som skuld, förlust, ensamhet? Guy menar att många av oss hanterar vanliga psykologiska hälsoproblem på egen hand. Han menar att vi borde ta hand om våra känslor, vårt sinne, med samma flit med samma omsorg som vi tar hand om våra kroppar.

Arbetssättet Think, pair, share fungerar optimalt till den här sortens upplägg (alla skriver enskilt först, sedan diskuterar de i mindre grupper och sedan går vi igenom frågorna i helklass).

Metod

Jag berättar kort om Paul Valéry och introducerar citatet:

Eleverna skriver om:

 1. What do you think this quotation “means”? Think of the deeper meaning!
 2. How can people use this quote in their life? In what way?
 3. Give a “real life” example of what this quote is about.
 4. How would the world be different if everyone lived by this quotation?
 5. How would the world be different if no one lived by this quotation?

Efter skrivandet redogör eleverna för sina tankar i par eller mindre grupper.

Vi tittar på ett TED Talk av Guy Winch:

Eleverna skriver om talet under begränsad tid och redogör därefter för sina tankar om talet parvis eller i mindre grupper. Frågor att använda som stöd i skrivandet nedan:

 1. Why does the speaker believe we need to change our perspective on how we view mental health?
 2. What are some of the negative physical health effects of loneliness?
 3. When people feel that they have no control over their situation, they may begin to behave in a helpless manner. This is called “learned helplessness.” What example does the speaker give in his talk to illustrate learned helplessness?
 4. According to the speaker, what is one of the most common (and unhealthy) psychological habits many people fall for, especially when upset? What are some of the potential risks associated with this behavior?
 5. What does research suggest people should do if they find themselves engaging in this harmful habit?

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang.

I interaktion i olika sammanhang uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy