Årskurs 7-9

Engelska

A letter of confession

Syfte

Att eleven får omsätta och formulera de tankar och känslor en text, film eller bild och de samtal som förts i klassen har väckt.

Läraren reflekterar

Uppgiften kan kopplas direkt till filmen i exemplet, men går att använda till andra texter och filmer om frågan/uppgiften omformuleras något. Istället för att skriva ett “bekännelsebrev” kan eleverna skriva ett brev till, eller från, valfri karaktär. I tipset finns även kortfattat beskrivet hur texten i exemplet kan bearbetas, men fokus ligger på slutuppgiften.

Metod

Vi börjar med att eleverna får nyckelord från novellen A shovel with my name on it av Steve Hamilton. Eleverna får i grupper diskutera vad de tror novellen kommer handla om utifrån nyckelorden. Därefter läser eleverna novellen tyst. Efter läsningen hjälps de i grupper åt att sammanfatta handlingen, på engelska. Vi ser sedan filmen The Shovel. Grupperna får skapa ett venndiagram och får i uppgift att diskutera och anteckna likheter och skillnader mellan filmen och novellen.

Inledande del till slutuppgiften

Nästa lektion repeterar vi genretypiska drag för brev. Vi antecknar hälsnings- och avslutningsfraser. När vi är klara får eleverna i uppgift att i grupp rangordna hälsningsfraserna från minst till mest formell, sedan gör de likadant med avslutningsfraserna. Jag påminner också om hur man skriver preteritum, både enkel och pågående form. Som avslutning presenterar jag slutuppgiften, eleverna ges alltså möjlighet att förbereda sig genom att tänka igenom vad de tror kan ha hänt. Därmed behöver de inte ägna tid åt att fundera och tänka efter vid skrivtillfällena utan kan fokusera på skrivandet.

Avslutande uppgift – till eleven

You are going to write a letter of confession. Imagine you are the sheriff from the story A shovel with my name on it. You got away with murder and now, at the end of your life, you want to confess your crime before you die.

Write a letter where you tell what really happened that night, at Hank’s house. Try to come up with a credible explanation according to the information you got from the text. Try fill that hole in the story 😉

You will be given two lessons for this assignment, write about 350 words.

Remember this:

 •      Write a letter.
 •      Use the past tense.
 •      Structure your text in paragraphs.
 •      Use an appropriate language.
 •      Follow general rules for grammar and writing.
 •      Follow the rules for writing with the computer.

Publicera texterna

Eleverna övar att högläsa sina texter för varandra i par. De som upptäcker förbättringsområden får tillfälle att bearbeta sina texter innan. Sedan läser de sina brev för varandra i lite större grupper och i helklass de som vill.

LGR 11 Förmåga

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Central innehåll

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional färgning (AE).
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som ut­tal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. 

Kommentarer

 • Maja skriver:

  Hej!
  Vad spännande denna uppgift låter, skulle vara väldigt kul om man skulle kunna få läsa någons text. Den får jättegärna vara anonym!


Läs vår personuppgiftspolicy