Årskurs 7-9

Engelska

30-day-challenge

Syfte

Eleverna ska använda engelska utanför klassrummet i syfte att utveckla sitt språk.

Läraren reflekterar

30-day-challenge är resultatet av ett samarbete i FB-gruppen Engelska i åk 6-9. Emmeli Johansson kom med idén, Mia Smith strukturerade upp idéerna i Google Drive och därefter har flertalet lärare bidragit med tips. Tack alla som bidragit!

Uppgiften är enkel att genomföra och innehåller många olika typer av uppgifter (läsa, tala, lyssna, skriva, ord), vilket innebär att eleverna tränar språket på ett roligt och varierat sätt. Dessutom kan eleverna välja uppgift beroende av tid, ork och lust.

Metod och uppgifter

This challenge is to make you use your English more outside the classroom. Five days every week for 30 days I want you to do at least one thing from the list. Fill in the grid each day with what you have done. Try to do as many different things as possible. You can only do each assignment three times.

Den här utmaningen handlar om att använda engelska utanför klassrummet. Fem dagar i veckan i 30 dagar vill jag att du gör åtminstone en sak från listan. Gör en markering för varje dag i tabellen. Prova att göra så många olika uppgifter som möjligt. Du kan endast göra varje uppgift tre gånger.

Exempel ur listan

 • Use Facebook in English for at least 24 hours.
 • Watch a movie in English with no subtitles.
 • Watch a movie in English with English subtitles.
 • Listen to a podcast in English, look here for examples: http://www.podcastsinenglish.com/.
 • Read at least one article at News in Levels http://newsinlevels.com
 • Write at least five text messages in English.
 • Watch TV news in English (using the internet works fine). Retell three important things from the news to someone else.

The diary and evaluation

Presentation: You are to keep a “diary” where you write about what you did, how it went and what you thought about it. When 30 days are over I want you to hand in your “diary” to me! Remember to evaluate!

Presentation: Du har i uppgift att föra dagbok där du skriver om vad du gjort, hur det gick och vad du tyckte om det. När 30 dagar har gått vill jag att lämnar in din dagbok till mig. Kom ihåg att utvärdera!

 • What did you like the most?
 • What did you like the least?
 • How did you learn the most?
 • What will you do again?

Challenges

 1. Use Facebook in English for at least 24 hours.
 2. Watch a movie in English with no subtitles.
 3. Watch a movie in English with English subtitles.
 4. Listen to a podcast in English, look here for examples: http://www.podcastsinenglish.com/.
 5. Read at least one article at News in Levels http://newsinlevels.com
 6. Write at least five text messages in English.
 7. Watch TV news in English (using the internet works fine). Retell three important things from the news to someone else.
 8. Read a blog in English. You can find popular blogs here: http://www.ebizmba.com/articles/blogs.
 9. Write your own blog entry in English.
 10. During a meal with family or friends, speak only English.
 11. Make a room in your home the “English room”. Whenever you are in it, you may only speak English. Use this rule for at least 24 hours.
 12. Take a walk with a friend or a member of your family for at least 30 minutes, speak English all the time.
 13. Use an English source of information for school work in a subject other than English.
 14. Cook a meal using a recipe in English. http://www.bbc.co.uk/food/recipes
 15. Listen to three songs from a top list from an English speaking country and sing along in at least one.
 16. Practise lyrics from a song you like at www.lyricstraining.com
 17. Chat with a stranger in English in a computer game for at least ten minutes.
 18. Find a clip from a tv show and imitate the accent. Overact as much as possible to sound really British or American. For British English: Downton Abbey or Peppa Pig, for American English: Frasier or My Name is Earl. These are only suggestions, feel free to find your own shows.
 19. Find a new friend at http://www.englishbaby.com/findfriends and write to them in English.
 20. Read a short story in English at http://storywrite.com/.
 21. Spend at least 15 minutes practising vocabulary at http://learnenglish.britishcouncil.org/en/.
 22. Make a short comic in English using http://www.pixton.com/ or www.powtoon.com. Feel free to work with a friend.
 23. Watch a video-blog in English and leave comments. Here’s a list of famous “vloggers”: http://www.theguardian.com/technology/2013/apr/07/youtube-uk-20-online-video-bloggers
 24. Learn at least five new English idioms. http://www.idiomsite.com/
 25. Make labels for at least ten everyday household items and stick them around your house or apartment.
 26. Play a digital game of some kind (on your smartphone, through facebook or something similar) in English and find at least ten new words to learn. Add them to your personal wordlist.
 27. Make your own meme in English, using for example http://memegenerator.net/.
 28. Read all the words and translations on one page in an English dictionary. Repeat them once later the same day.
 29. Listen to news about Sweden in English at http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2054#
 30. Translate your favourite Swedish song into English and sing it to a friend (if you dare).
 31. Play at least three games with the Akinator. http://en.akinator.com/
 32. Send a digital message to a friend trying to persuade them to play a game or sport you like. Give them three reasons why they should start playing your game or sport.
 33. Talk/write to an avatar on www.existor.com for at least 10 minutes.
 34. Read or write a story in English at www.storybird.com.
 35. Read a newsarticle at http://www.goteborgdaily.se/ and retell it to someone in English.
 36. Practise your decorating skills at https://www.roomsketcher.com.
 37. Listen to some British accents with Anglophenia. http://youtu.be/FyyT2jmVPAk.
 38. Watch a film in English at https://urplay.se/amne/engelska/film-och-dramatiseringar.
 39. Write a poem in English based on your name using this structure: http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson391/WritingNamePoem.pdf. If you want to, go to www.canva.com and make a nice poster with your poem in it.
 40. Learn about Scotland using this website: http://www.visitscotland.com/brave/.
 41. Songs in English: Listen-read or- sing-along: http://esl-bits.net/Songs.for.English.Language.Learning/Songs.for.English.Language.Learning.html
 42. Listen and read: http://esl-bits.net/listening/ESL.English.Listening.htm
 43. Play some word games http://games.wordreference.com/language-games/verb-dash
 44. Read and listen to Robinson Crusoe: https://www.newsinlevels.com/products/robinson-crusoe-level-1/
 45. Practice vocabulary playing games at http://www.elevspel.se/amnen/engelska/.
 46. Google Translate (translate.google.com) has a new feature. Try having a conversation in English with someone speaking another language using it. Let your teacher know what you think about the new feature. Does it work? Learn about it here: http://time.com/3668192/google-translate-hands-on/.
 47. Speak English for at least 10 minutes while eating lunch in school.
 48. Watch three movie trailers in English on Youtube. Comment on at least one of them.
 49. Look at these Top 10 Swedish words you won’t find in English and try to use at least half of them in English, using other words.

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.
Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt innehåll

Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Betygskriterier

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy