Årskurs 7-9

Samhällskunskap

200 år som förändrat världen

Syfte

Eleverna ska få kunskap om hur förutsättningarna för världens länder har förändrats över tid.

Läraren reflekterar

Filmen ger upphov till många aha-upplevelser och kan med fördel ses både två och tre gånger. Eleverna tänker och skriver enskilt, parvis och i mindre grupper, så kallade basgrupper. För den riktiga entusiasten rekommenderas ett besök till www.gapminder.org där både elever och lärare kan spendera många timmar och lära sig massor om världens länder.

Metod och arbetsuppgifter

Berätta att eleverna kommer att se en video som visar hur världens länder utvecklats ekonomiskt och välmående (hälsa) och att detta synliggörs på en y- och x-axel (rita gärna på tavlan). Förklara på svenska begreppen ”High income country” ”Middle income country” samt ”Low income country”. Titta därefter på flippen:

STEG 1: Enskilt – 10 minuter enskild reflektion kring de frågeställningar/funderingar du tagit med dig från filmen. Vad var det som gjorde att du fastnade för just dessa funderingar? Vad vill du lyfta fram från filmen? Skriv ned dina tankar, observationer och insikter.

STEG 2: Basgrupp – Läs upp era tankar för varandra i basgruppen. Samtala om era tankar. Frågor ni kan fundera vidare på:

 • Lyfte ni fram samma saker?
 • Vad tycker ni är viktigt att ta med sig av det ni lärt er?
 • Hur har världen förändrats sedan början av 1800-talet?
 • Hur såg världen ut då, jämfört med nu?
 • Hur tror ni att världen kommer se ut i framtiden?
 • Vilka tre olika typer av inkomstländer nämns i filmen?
 • Kan ni ge exempel på länder ur de olika grupperna?
 • Vilka världsdelar är representerade i de olika grupperna?
 • Ser ni något samband?

STEG 3: Lyft fram minst tre olika delar av filmen som er grupp anser vara de viktigaste och som ni diskuterat. Var och en skriver stödord – men hjälps åt!

STEG 4: Enskilt– Utifrån din enskilda reflektion, basgruppens diskussion och de punkter ni skrivit ner och lyft fram som de viktigaste vill jag att du skriver en text utifrån rubriken:

200 år som förändrat världen – förr, nu och sen då? Texten kan till exempel innehålla:

 • Kunna föra resonemang som är underbyggda med fakta
 • Kunna förstå och beskriva orsaker och konsekvenser (varför något sker och hur det påverkar framtiden)
 • Kunna förklara och visa hur saker hör ihop (samband)

Lgr 11 Förmåga*

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Centralt innehåll

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Kunskapskrav

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

* Flera av uppgifterna korsar andra ämnen, till exempel geografi. Därför lämpar sig hela området väl till ett ämnesövergripande arbete.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy