Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Vilse – Skriva berättelse i sex delar

En lärarhandledning som skapar förutsättningar för elevers skrivande. Skapad av Fredrik Sandström och Sven Janbrink.

Syfte – Att skriva en lång och trovärdig berättelse

Vilse tränar eleverna på berättelsens olika delar och bygger steg-för-steg ihop delarna till en trovärdig och läsvärd historia. Eleverna tränar även på:

  • att skriva och följa språkets regler (t ex stor bokstav, punkt, fullständiga meningar),
  • att gestalta, dvs levandegöra och språkligt illustrera, känslor, tillstånd och naturen,
  • att använda dramaturgi och
  • att strukturera skrivandet (inledning, röd tråd, avslutning, stycken).

Planeringen Vilse i korthet

Vilse är ett skrivprojekt i sex delar som resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt, men vissa moment återkommer i flera delar, till exempel att gestalta och att använda olika berättarperspektiv. Nedan följer projektets delar, samt introduktion och instruktioner till Kapitel 1. Resten av projektet finns i PDF-filen längst ned.

Kapitel 1: Fängslande inledning
Kapitel 2: Personbeskrivning
Kapitel 3: Miljöbeskrivning
Kapitel 4: Dialog
Kapitel 5: Dramaturgin stegras
Kapitel 6: Avslutning

Metod och projektets upplägg

Eleverna brukar skriver cirka tre lektioner/vecka i fyra-sex veckor.Varje del är uppbyggd på ungefär samma sätt. Inledande gemensamma och parvisa övningar inom området som gradvis övergår till individuella uppgifter. Slutligen skriver eleven en egen text som senare ingår i den färdiga texten. De inledande övningarna är förslag och kan såklart anpassas efter elevernas ålder och tidigare kunskaper.

Förslag på tillvägagångssätt vid det enskilda skrivandet

Skriva ca 15 minuter. Eleverna läser varandras texter, parvis eller i mindre grupper och noterar saker i texten som kan göras annorlunda (både språk och innehåll). Eleverna lyfter även positiva saker i texten enligt two stars and a wish. Fortsätt skrivandet!

Introduktion – Markoolio Vilse i skogen

Förklara att ni under en period ska skriva en text som handlar om att bli vilse i skogen. Varje lektion kommer eleverna att skriva olika delar av en berättande text. Inled med att titta på filmklippet Markoolio ”Vilse i skogen”

Del 1: Att skriva en fängslande inledning – inledande övningar

Ett knep att få till en gripande text är att gestalta. Istället för att berätta att personen blir rädd, ledsen eller arg ska författaren berätta vad personen gör, säger och tänker. Skriv upp några känslor, tillstånd eller egenskaper och låt eleverna fundera på vad till exempel en ledsen, orolig och arg person gör, säger och tänker. Skriv upp förslagen på tavlan.

Ett annat knep är att läsaren måste lära känna karaktären och vara rädd för att denne ska skadas eller dö. Läsaren bör tycka om personen (se till att den gör något som upplevs positivt i inledningen). Tänkt situation: En klass på skogsutflykt. Låt eleverna fundera på vad personen kan göra som är snällt. Skriv upp elevernas förslag på tavlan, t ex bjuda en kompis på saft eller pannkakor, erbjuda bättre sittplats eller hämta något. Eleverna kan parvis skriva en kortare text om en ”snäll” person. Exemplen läses upp i helklass.

Ett bra skrivknep för att läsaren ska komma närmare händelsen är att använda jag-form. Ändra texten ovan till jag-form. Kom ihåg att skriv verben i presens (nutid).

Förutsättningar del 1

Du är på skogsutflykt med klassen. Vädret är vackert och alla är glada. Ni slår er ner på vanliga samlingsplatsen och äter matsäck. Efter pausen vandrar var och en iväg för att plocka svamp och bär. Du tar på dig dina hörlurar, skruvar upp volymen och diggar musik, samtidigt som du fyller hinken med blåbär. När spellistan är slut 30 minuter senare, vänder du dig upp och paniken griper tag i dig. Du är vilse!

Skrivuppgift

Skriv en kort inledning om situationen. Placera in dig själv i sammanhanget (tid och plats). Fortsätt med att beskriva känslan i ögonblicket när du inser att du är ensam. Vad tänker du på? Vad gör du? Din mobil saknar teckning och det finns inte en människa i närheten. Du inser att du är vilse och förbereder dig för en natt ute i skogen. Vad tänker du då? Skriv fram till ögonblicket du somnar. Uppgiften i punktform:

  • Placera in dig själv i ett sammanhanget (tidpunkt och plats)
  • Beskriv känslan i ögonblicket när du inser att du är ensam
  • Du tvingas ensam förbereda dig för en natt i skogen

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy