Årskurs 4-6

Rastverksamhet

Föregående tips Nästa tips

Starta upp och driva rastverksamhet

Syfte – Att starta upp en organiserad rastverksamhet

Syftet är att skapa en trygg rastmiljö där alla barn känner delaktighet. Här är några tankar om hur man kan gå tillväga för att starta upp och driva en organiserad rastverksamhet.

Läraren reflekterar om den egna verksamheten – Hyggloboden

Hyggloboden som finns på Slagstaskolan i Eskilstuna förser barnen med bland annat leksaker, sällskapsspel och olika aktiviteter. Målet är att försöka få alla barn oavsett kön att prova på aktiviteter och våga utmana sig själva på hela skolgården. Vi utgår alltid från barnens individuella intressen och behov.

Med aktiviteterna som arrangeras vill vi att fler barn upptäcker att Hyggloboden är en mötesplats där ingen lämnas utanför, utan att alla är lika mycket värda, samt att alla bryr sig om alla oavsett ålder. Vi vill utveckla barnens förmåga att visa hänsyn och respekt. Lärare, vårdnadshavare och eleverna själva upplever en markant skillnad vad gäller konflikter, utanförskap, mobbning och kränkningar. Man kan säga att hela Slagstaskolan andas ett helt annat lugn med en fungerande rastverksamhet.

Uppstartsfasen  och elevinflytande

Inför att Hyggloboden skulle öppna gick vi runt i klasserna och frågade vad de önskade att det skulle finnas i boden, samt vilka aktiviteter de gärna ville göra. Sedan gjordes inköp utifrån deras önskemål. Efter att boden öppnade har vi varit lyhörda för vad eleverna tycker att vi ska utöka bodens verksamhet med. Under resans gång så har Hyggloboden tillsammans med eleverna hittat på aktiviteter på skolgården.

I samband med att rutinerna satt sig så fick elever i årskurs 5-6 möjlighet att hjälpa till med utlåningsverksamheten i Hyggloboden. Genom att låta eleverna hjälpa till i Hyggloboden så bygger man ett självförtroende och på sikt självkänslan när eleverna får hjälpa andra. Eleverna lär sig att bemöta andra elever som man normalt kanske inte pratar med eller träffar annars och utvecklar en god samarbetsförmåga.

Rastverksamhet med Magnus Cederlöf

Schemalagda aktiviteter och synliggörande

Hyggloboden arbetar med temaperioder där olika spikade dagar och tider är anpassade beroende på vilken ålder det är på barnen som har rast. När man planerar från förskoleklass till årskurs sex är det svårt att skapa aktiviteter som passar för alla åldrar. Inför varje vecka sätts det upp ett schema där vi skriver var, vad och när aktiviteten ska äga rum. Självklart får alla elever i alla åldrar vara med på alla aktiviteter! Vi delar ut scheman i varje klass och varje gång möts vi av en otrolig positiv reaktion från barnen. Det är spännande att få veta vad som ska hända nästkommande vecka, tycker eleverna.

Rastverksamhet – Syfte och grundtankar

Läs mer här: Rastverksamhet – Syfte och grundtankar

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy