Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skriva mikronovell – Flash fiction

Syfte – Att skriva en kärnfull mikronovell

Att träna på att planera och beskriva dramaturgin i en berättelse, samt att skriva så att läsaren tvingas ”läsa mellan raderna”.

Planeringen i korthet – Läsa, analysera och skriva Flash Fiction

Eleverna läser flera mikronoveller och analyserar texterna. Genom gemensamma övningar förstår eleverna hur texten kan byggas upp. Slutligen skriver eleverna egna noveller.

Om begreppen flash fiction, mininovell och mikronovell

Det förekommer många olika förklaringar till begreppen. En del hävdar att en mininovell är en text upp till 2.000 ord (med föregångare som Strindberg och Kafka) och att det också finns mikronoveller på max 150 ord. Egentligen spelar ju detta mindre roll. Du avgör ramarna för ditt skrivprojekt eller så låter du eleverna göra det.

Flash fiction har samma krav som novellen med huvudpersoner, handling, början och avslut.

Fem tips för flash fiction

De korta texterna kan balansera mellan nattsvart allvar och skratt. På några rader kan författaren berätta en fullgod historia som leder till eftertanke. David Gaffney tipsar i The Guardian:

 1. Titeln är viktig, lägg mycket tid på den.
 2. Börja i mitten – du har inte tid att bygga upp scener. Långa miljö- och personbeskrivningar kan du glömma.
 3. Fåtal karaktärer.
 4. Sista raden ska ”eka” även när berättelsen är slut.
 5. Skriv längre, korta sedan ner.

Metod och arbetsuppgifter

Börja med att läsa andras kortnoveller i helklass och diskutera dem, både innehåll och form:

 • Vad handlar den om?
 • Vad händer? Återge handlingen?
 • Vad händer ”under ytan”? Hur vet du det?
 • Beskriv karaktärerna. Hur är de? Varför tror du det?
 • Hur har författaren byggt upp sin historia?
 • Vad ”blir sagt” utan att det sägs?
En mikroskopisk lärarhandledning av Fredrik Sandström.

Klassisk kortprosa att inspireras av

”A Little Fable” av Franz Kafka (under 90 ord)

”Ett halvt ark papper” av August Strindberg (under 600 ord):  http://runeberg.org/strindbg/etthalvt.html

https://twitter.com/mikronoveller

Eleverna i 9b har skrivit mikronovell efter mikronovell. Här är tre elevexempel från bloggen Vårt öppna klassrum:

Jag ler. Hon får mig att skratta. 
Hennes värmande kramar när jag 
mår dåligt. Jag saknar henne så.

Sitter och äter själv på en restaurang, dukat för två.

Springer snabbt över vägen med lillasyster bakom mig. 
Vänder mig om. Ingen där.

Gemensamma övningar

Skriv några vardagliga mikronoveller tillsammans i par eller mindre grupper. Ge eleverna bestämda platser och karaktärer. Låt eleverna läsa upp de ”improviserade” texterna i helklass. Förslag på karaktärer och platser:

 • Föräldrar som ska skiljas möts vid frukostbordet.
 • Föräldrar som ligger vakna i sängen, väntar på barnets hemkomst sent en kväll.
 • Ungt par som blir ihop på ett disco.
 • Morfar vinner Jackpot på Solvalla.

Eleverna skriver egna texter

Då är det dags att skriva egna. Om eleverna har svårt att komma igång kan du ge förslag på karaktärer och scener (som ovan). Arbetsgången för eleverna kan vara:

 1. Spåna på vem berättelsen ska handla om. Gör en tankekarta om det underlättar.
 2. Vad ska hända personen? Vad är ”problemet”?
 3. Gör ett grovmanus i kortformat (kanske punktform).
 4. Skriv din historia.
 5. Låt någon läsa den och komma med synpunkter.
 6. Bearbeta din text med hjälp av de fem tipsen.
 7. Vad ska den heta? Brainstorma titlar och välj den som passar bäst.
 8. Varför inte rita ett passande omslag?

Publicera mikronoveller

Mikronoveller är som gjorda att publiceras. På Twitter, Instagram eller Facebook, via sms eller mail och på klassens blogg. Om digitala möjligheter saknas är klassrummets väggar, toalettens dörr eller varför inte tändsticksasken bra ställen.

Kommentarer

 • Karin Johnson skriver:

  Älskar denna uppgift! Har kört liknande på engelska (Flash fiction och tre- och sex-ordingar på svenska). Kul!

 • Marie Gommel Karlsson skriver:

  Tack för ett bra skrivtips! Har arbetat med mikronoveller några gånger nu. Skrivsvaga elever/elever som inte gillar att skriva, skriver med lust och glöd. Det korta formatet eggar!

 • Oskar Abrahamsson skriver:

  Mycket trevlig lektion/projekt som skapar kreativitet och med mycket små medel levererar bra texter från eleverna. Många stolta upplevelser när eleverna får presentera sina texter. Också mycket bra övning för att fånga det som inte sägs i längre noveller.


Läs vår personuppgiftspolicy