Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Skicka vidare – Bokprojekt med goda gärningar

En lärarhandledning om goda gärningar av Malin Larsson.

Syfte – Utveckla språkbruket

Eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. Eleverna tränar såklart också på att uttrycka tankar, känslor och åsikter både muntligt och skriftligt. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Läraren reflekterar – Att handla med någon annans bästa för ögonen

Skicka vidare innehåller så många beståndsdelar och några av dem som kanske inte ryms inom ramen för ämnet är bland annat att eleverna får möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Eleverna får lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. Eleverna ska få utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Upplägget till Skicka vidare

Här finns en introduktionsfilm om hela projektet Skicka vidare. Inled med att titta på filmen om goda gärningar:

Under perioden ska eleverna genomföra uppdrag (se nedan). Parallellt med uppdragen läser eleverna boken Skicka vidare av Catherine Ryan Hyde och ser filmen med samma titel.

Efter genomförda uppdrag skriver eleverna en uppdragsrapport där de beskriver hur arbetet har fortlöpt. Projektet avslutas med att eleverna funderar på:

Extra roligt blir det att koppla uppdragen till en blogg så att budskapet kan spridas vidare. Så här gjorde vi: http://www.viskickarvidare.blogspot.se/. Alla filmklipp i tipset är hämtade från min blogg Flippat klassrum.

UPPDRAG 1 – En god gärning till någon nära

Projektets första goda gärning genomför du i ditt hem och du riktar den till någon/några i din familj. Denna goda gärning planerar, genomför och redovisar du individuellt. Dokumentera denna goda gärning genom att:

  1. Fotografera hur du genomför din goda gärning – från början till slut. Låt fyra foton illustrera hur du genomförde den.
  2. Skriv en text i vilken du redovisar för tanken bakom din goda gärning, hur du gick till väga, hur det kändes att genomföra din goda gärning och hur mottagaren reagerade på din goda gärning.

UPPDRAG 2 – En god gärning till någon okänd

Nu är det dags att utföra en god gärning utanför hem och skola. Denna goda gärning planerar, genomför och redovisar du tillsammans med en kamrat. Er goda gärning dokumenterar ni genom att:

  1. Fotografera ert arbete från början till slut. Fyra bilder ska illustrera hur ni genomförde er goda gärning.
  2. Ni ska skriva en text i vilken ni berättar om tanken med den goda gärningen, hur ni gick till väga, hur det kändes att genomföra er goda gärning, vem ni hoppas får er goda gärning samt hur ni tror att det går till när er goda gärning upptäcks.

Uppdrag 1 och 2 som film

UPPDRAG 3 – Skicka iväg vänliga ord

Nu är det dags att skicka iväg några vänliga ord. Skriv ner de vänliga ord du vill skicka vidare. Kriteriet är att dina ord ska göra någon annan, okänd, glad. Rulla ihop pappret, knyt fast vår tag, placera rullen på otippad plats runt Alviks torg och dokumentera ditt arbete med fyra fotografier.

Skriv en text i vilken du reflekterar över hur du tror att dina ord påverkar den som finner dem samt vad det var som fick dig att skriva som du gjorde.

Kommentarer

  • Katarina skriver:

    Någon som har en klassuppsättning av ”skicka vidare” att sälja? Blev så inspirerad.


Läs vår personuppgiftspolicy