Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Shipwrecked – written and spoken language

Syfte och beskrivning av projektet

Shipwrecked är ett temaprojekt i engelska som går att individanpassa utifrån varje elevs kunskapsnivå. Man kan använda det för yngre elever men då får man förmodligen använda enklare webbsidor. Eleverna tränar många olika förmågor. Projektet finns i sin helhet som bifogad PDF-fil.

Läraren reflekterar

Eleverna uppskattade arbetsområdet och vi täckte in läsa, tala, skriva och lyssna. Jag jobbar hellre med ett långt projekt och får med många olika delar då vi hinner fördjupa oss i språket. Jag har gjort det här på olika sätt, antingen att dela in eleverna i grupper utifrån kunskapsnivå så att de hamnar med kompisar som ligger ungefär på samma nivå, men jag har också blandat. Dock tycker jag att det har fungerat bäst då eleverna ligger ungefär på samma kunskapsnivå, vilket eleverna också tycker då vi utvärderat projektet. Är det för stort gap mellan elevernas kunskaper så är det svårt att få bra flyt i de uppgifter de gör tillsammans.

Metod

Alla elever blev indelade i grupper om 2-3 stycken som de gjorde resan med under hela projektet. Många texter är svåra för en åk 7 med vokabulär som de inte känner igen och vi går igenom dessa ordentligt innan vi börjar jobba. Alla uppgifter presenterades en och en för att eleverna inte skulle veta i förväg vad som skulle hända. Det var många vilda spekulationer efter varje del om hur vi skulle gå vidare.

Projektets delar

Slide 1: A short letter
Slide 2: Video diary
Slide 3: A postcard
Slide 4: To argue
Slide 5: Voicemail message
Slide 6: Radio
Slide 7: Facts about pirates
Slide 8-9: Listening
Slide 10: Video Documentary

Example Slide 3 – A postcard

You meet a lot of people on the way, but there is one boy/girl that you found extra special. This person went back to Canada where he/she is from. You keep writing to him/her.

The assignment

Write a postcard (100 words) that you send to your new friend from one of the places you visit on your way. Add an address and stamps and a front page to make it look genuine.

Amount of time: one lesson

How do you create a postcard?

  1. Open up Keynote.
  2. Choose a white background.
  3. Add a text element and write your letter.
  4. Add an image of yourself, taken in Photo Booth.
  5. Add an image of the place you have visited.
  6. Can you find a stamp on the Internet from that country?
  7. Take a screenshot of the image in Keynote and add it in your presentation.

Lgr 11 Kunskapskrav

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I muntligt och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyg samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy