Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Read and write about Superheroes

Syfte

Med Superheroes utvecklas din (elevens) förmåga att:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Läraren reflekterar

Valet av arbetsområdet är kopplat till elevernas erfarenheter och till den miljö de dagligen vistas i, vilket jag upplever som motivationshöjande och mer meningsfullt för dem.

Eleverna möter olika slags superhjältar i sin vardag såsom actionhjältar, idrottsproffs, skådespelare, artister och så vidare, men även genom helt ”vanliga” personer som gör bra saker. Det är intressant att ha diskussioner med eleverna om vad en superhjälte egentligen är och vad som krävs för att kallas hjälte, behöver man uppfylla vissa kriterier?

Ovanstående resonemang leder till att de berättade texter och faktatexter som eleverna skall skriva blir relativt vida och öppna i valet av superhjälte. Samtalen får även eleverna att se att det finns superhjältar så gott som överallt och att det inte finns några hinder i det val av hjälte som man gör.

Metod

Vi kommer att läsa texter på temat Superheroes. Genom att vi läser dessa texter tränas eleverna på att förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

I samband med läsningen av dessa texter kommer vi att repetera vanligt förekommande oregelbundna verb såsom be, do, know, see, hurt, ride, sit och write.

Förslag på texter

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/superhero-high
https://www.storyjumper.com/book/index/14171422/What-Makes-You-a-Super-Hero-#
http://freestoriesforkids.com/children/stories-and-tales/hero-who-was-going-save-world

Arbetsuppgifter – övergripande information till eleven

Vi kommer att ta reda på fakta om olika ”Superheroes/superheroins” och här skall du skapa minst ett faktakort om någon superhero. På detta vis tränar du förmågan att formulera dig och kommunicera i skrift. Du väljer själv vem du ska skriva om, när din text är färdig vill jag att du renskriver den på datorn och skriver ut ett ex åt mig. Bra länkar hittar du i instruktionerna till uppgiften eller så söker du dig fram genom relevanta sökord, till exempel hjältens namn. Till din hjälp använder du ett lexikon om du behöver.

Vi kommer att göra olika övningar med temat ”Superheroes” bland annat ”Create your own superhero” och ”My day as a Superhero” där du får formulera dig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Du kan välja på vilket sätt dina övningar skall redovisas – som inlämningsuppgift, som en väggtidning, på bloggen eller på något annat sätt.

Vi skall arbeta med en dramatext som du tillsammans med kamrater skall dramatisera. Genom denna tränar du alla ovanstående förmågor såsom: anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, formulera dig och kommunicera i tal, förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd. Dramatexten kan gruppen välja att skapa själv eller så kan ni få ett förslag på upplägg av mig.

Som inspiration under tiden som vi arbetar med temat kommer vi att se filmen Max´s movie detta för att du skall kunna få möjlighet att välja talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.

Serien finns i en långfilmsversion (1.14.06) på UR.se.

Research about a superhero/superheroine

Use the Internet or/and other sources to find some facts about one superhero/superheroine that you are familiar with. Make a card with facts and a picture of your superhero. For an example look below:

http://www.comicvine.com/profile/lvenger/lists/my-100-favourite-superheroes/17520/
http://marvel.com/characters
http://www.superherodb.com/characters/

Om eleverna väljer en artist, idrottsstjärna eller liknande söker de sig fram på nätet med genom personens namn.

Writing exercise

”My day as a superhero/superheroine”. What would you do if you had the chance to become a superhero/superheroine for one day? What would your name be? Would you have any special abilities? Who would your enemies be? Write the text in your journal please.

Så här arbetar vi i vår journal: https://ceciliabergentz.wordpress.com/2015/10/21/my-journal/

Superheroes in a TV-show

Pretend you are going to produce a TV-show. Each week you will interview two or three superheroes about their superpowers, their strength and their special skills. Name your show with a suitable name and invite superheroes for your interviews.

Prepare:

  • “Your” Superheroes,
  • Questions and answers (a script)
  • Props
  • Practice your lines

Your drama is going to show one episode from your TV-show.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy