Årskurs 4-6

Rastverksamhet

Föregående tips Nästa tips

Rastverksamhet – Syfte och grundtankar

Syfte med organiserad rastverksamhet

Det viktigaste uppdraget Hyggloboden har är att motverka utanförskap och mobbning. Att barnen lär sig att samverka med varandra oavsett årskurs och ta ansvar för sig själva, materialen och skolgårdsmiljön.

Läraren reflekterar om de positiva effekterna av rastverksamhet

Genom leken utvecklar barnen sitt handlande i hur de tycker och tänker, samt att språket övas och stimuleras. Barnen lär sig förstå vem man själv är och genom leken lära sig att tänka, känna, utveckla en empati och medkänsla för sina kompisar. Detta kommer att skapa en miljö där alla känner sig trygga. Vi får genom detta arbetssätt gladare och tryggare barn på skolgården.

Färre konflikter på rasten – Bättre fokus under lektionen!

De olika aktiviteterna stimulerar både kropp och hjärna utan att eleverna egentligen inte tänker på det själva. Eleverna kommer tillbaka in från rasten med pigga hjärnor. Detta gör att eleverna kommer att få ut mer av lärande efter rasten. Konflikterna är få och de små som uppstår är ofta lösta innan eleverna går in till klassrummet. I och med detta så slipper läraren att lägga tid på detta, och kan starta upp lektionen direkt.

Integration

Rastverksamheten är ett väldigt bra sätt för de nyanlända eleverna att på ett naturligt sätt intrigeras, genom att vara med i samma aktiviteter som alla andra. De nyanlända eleverna lär sig både språket och det sociala samspelet genom detta. De får även en möjlighet att komma in i barngruppen och får en möjlighet att skapa nya kompisrelationer. Om så inte blir fallet kan vi gå in och hjälpa eleverna att hitta kompisar genom aktiviteter som passar.

Dokumentation

Alla aktiviteter vi gör dokumenteras genom fotografier (självklart med koll på elevintegritet) som skapar en vi-känsla. Vi använder oss genom sociala medier så att föräldrar kan följa allt som händer. Ibland får vi till och med tidningen på besök:

Magnus Cederlöf, Slagsta skola, Eskilstuna

Att tänka på

Viktiga saker att tänka på när man bedriver en rastverksamhet är att alltid:

  1. Vara närvarande, observant och uppsökande.
  2. Alla barn är lika mycket värda och ska bli sedda.
  3. Bygga vidare utifrån vad som redan pågår på skolgården.
  4. Hjälp barnen att komma in i leken.
  5. Låt barnen få vara med och påverka (självkänslan & självsäkerheten stärks).

Summering

Fler barn vågar ta plats i och med att det hela tiden finns en vuxen i deras närhet som tror på dem. De håller sig sysselsatta på rasten vilket gör att humöret blir bättre. Alla blir glada av att vara aktiva. Lärare får igång lektionerna fortare och behöver inte koncentrera sig på att reda ut konflikter som har varit under rasten. Sociala relationer gynnas av att barnen är glada och aktiva. Barnen får annat att sysselsätta sig med än att driva runt och ”tjafsa” med andra. Istället erbjuds det lekar där nya relationer startar.

Starta upp och driva rastverksamhet

Läs mer här: Starta upp och driva rastverksamhet med elevinflytande

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy