Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ön – För yngre författare

Syfte – Att skriva en längre berättelse

Att eleverna skriver steg-för-steg och bygger upp en trovärdig och läsvärd historia i tio delar.

Projektet Ön i korthet

Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje kapitel, totalt tio, ger eleverna ”förutsättningar” som sätter in handlingen i ett sammanhang, samt en ram som begränsar eleverna. Inom ramarna har eleverna dock stor frihet att själva utforma både karaktärer och händelseförlopp. Till varje kapitel medföljer även hjälpfrågor som kan underlätta vid skrivandet.

Tid till förfogande och metod

Skrivprojektet Ön kan pågå under flera lektioner under några veckor. Om eleverna ska göra bilder till kan mer tid krävas. Varje del är uppbyggd på samma sätt. Lämpligt att inleda varje ny del med en genomgång. Hela skrivprojektet finns som bifogad PDF och redigerbar Wordfil.

Ön för yngre elever - Ett skrivprojekt som leder eleverna framåt i deras skrivande steg för steg

Exempel ur del 1 – Förutsättningar

Med ett ryck flyger jag av min säng och landar på golvet, huvudet dunkar och det rinner något varmt i pannan på mig. Jag förstår inte riktigt vad som har hänt för jag tror att jag drömmer, en mardröm eller? 

Jag sätter mig upp och tittar runt i hytten. Alla har vaknat av den häftiga krängningen som fartyget gjorde. Det kommer ut ljud från högtalarna som sitter i varje hytt, men först förstår jag inte vad de säger. Vid nästa utrop hör jag att de säger till oss passagerare att vi ska bege oss upp på däck och hoppa i livbåtarna. Detta händer inte, hinner jag tänka, innan jag blir knuffad ut ur hytten och bort mot trapporna som leder upp till livbåtarna.  

Väl uppe på däck river vinden i oss alla och regnet piskar så det känns som tusen nålar över hela kroppen. Vi har ingen tid att förlora. Något har gått hemskt fel och enda utvägen är att hoppa i en livbåt… 

Fortsätt skriva

Skriv från ögonblicket du vaknar av att båten kränger till och fram till att du ombord i livbåten ser fartyget sjunka. Beskriv personer och händelseförlopp utförligt. 

  • Hur går det till när du hoppar i livbåten? Vad händer? Vilka är med i din livbåt? 
  • Var är din familj och andra medresenärer? 
  • Vad händer när livbåten hamnar i havet? 
  • Vad ser du när du tittar upp mot fartyget?
  • Vad var det som hade gått fel med båten? Vem berättade det?
  • Rita en bild på fartyget som du fick lämna. 

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy