Ord

Alla ämnesord

Om ord på Lektionsbanken

Syftet – Skapa intresse för och nyfikenhet på ord

Det finns många sätt att lära sig nya ord på, exempelvis att läsa, höra och skriva ett ord flera gånger, läsa det i en känd kontext, dela upp ordet i mindre betydelsebärande enheter, läsa orden precis före eller efter, få det förklarat för sig, slå i en ordbok, plugga in ordet som en glosa eller få veckans ord i läxa.

Syftet med att lyfta in kategorin ORD i Lektionsbankens databas är att skapa intresse för och en nyfikenhet på ord som på sikt rustar elevernas ordförråd.

Urval och sortering

Ord kan vara roliga, annorlunda, vanliga och till och med fula. Urvalet är en blandning av ”allmänna ord, uttryck och företeelser som är bra att känna till” och ”ord som bär på en intressant historia” eller ”ord med schvung i”. Schvung – Vilket härligt ord förresten! De ord som väljs ut är skriftspråkliga och abstrakta ord, både ämnesrelaterade och allmänna. Någon exakt definition och klar gränsdragning för vilka ord som kommer med, och inte, är förstås svår att dra.

Specifika ord, begrepp och uttryck som återfinns i alla ämnen lyfter förhoppningsvis alla ämneslärare i undervisningen, till exempel i ord- och begreppssamlingar. De vanligast förekommande orden i vår vardag möter eleverna frekvent i både tal och skrift. Dessa grupper av ord finns inte med i samlingen.

Orden finns samlade i en enda lång lista under ”Alla ämnesord”. Orden är också sorterade under olika skolämnen där det finns direkta eller indirekta kopplingar. Orden kan därför användas i ämnesundervisning, men fungerar lika bra som fristående om syftet är att skapa nyfikenhet kring ord.

Metod

Presentationen av ordet kan ta allt mellan ett par minuter och en lektion i anspråk – Läraren bestämmer! Därför kan ett inslag som dagens ord (eller veckans) rymmas i lektionens inledning och avslutning, eller som en hel lektion mellan två längre arbetsområden. En enkel elevaktivitet i samband med presentationen kan vara att skriva av lärarens anteckningar eller göra egna samlade i en liten skrivbok. Boken blir en dokumentation över årets alla ord.

Andra förslag på aktiviteter medföljer till varje ord, men det går att blanda fritt och/eller hitta på egna. De är utformade så att instruktionerna vänder sig direkt till eleven. Här finns ytterligare några andra förslag på hur ”Dagens ord” kan iscensättas:

Dagens ord, Karin Herlitz
Språknytt, Fredrik Sandström
Tolka ordspråk, Ulrika Hansén
Dagens mini, Kerstin Dahlin
Ordjakt, Emma F Carlström

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy