Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Novelltema: Civilisationens undergång

Syfte

Uppmuntra och inspirera till skrivande.

Läraren om skrivandet

Varje år skriver skolans nior noveller på ett givet tema. Ibland sammanställs novellerna i olika publikationer, ibland utgör de underlag till manus för kommande filmer och ibland får elever som vill delta i skolans årliga Nobel(pris)tävling. Vi brukar inleda med texter, bilder och filmer som etablerar temat. De fungerar också som inspiration och förebild. Vi brukar också ge några förslag på ämnen och anslag. Temat presenteras några dagar före själva skrivandet så att eleverna får en chans att tänka ut något som de vill skriva om. Ett tema presenteras ungefär som nedan:

Introduktion

DET SAMHÄLLE DU KÄNNER ÄR PÅ VÄG ATT GÅ UNDER
– HELA MÄNSKLIGHETEN ÄR HOTAD

Per Lagerkvist, 1919

Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
Ligger samlad i ett dunkelt ljus
Över jorden,
Över markens hus
Allt är ömhet
Allt är smekt av händer
Herren själv utplånar fjärran stränder
Allt är nära, allt är långt ifrån
Allt är givet
människan som lån
Allt är mitt och allt ska tagas ifrån mig
Inom kort ska allt tagas ifrån mig
Träden, molnen, marken där jag går
Jag skall vandra –
ensam utan spår

Harry Martinson, Ur Aniara, 1956

Vi kom från Jorden, Doris land
klenoden i vårt solsystem,
Det enda klot där Livet fått
ett land av mjölk och honung.
Beskriv de landskap som där fanns,
de dagar som där grydde.
Beskriv den människa som i glans
sitt släktes likdräkt sydde
tills Gud och Satan hand i hand
i ett förstört, förgiftat land
kring berg och backar flydde
för människan: askans konung.

Inledningen ur Passagen, Simon Stålenhag, 2017

Länk till bilder ur boken

 

Skrivuppgiften – till eleverna

En novell är en kortare berättelse. Den utspelar sig under relativt kort tid. Bestäm därför om din novell ska utspela sig i början, mitten, slutet av eller efter civilisationens undergång.

Handlingen kretsar kring ett begränsat antal personer.

Ofta inträffar en händelse, ett problem som senare stegras. Etablera detta så fort som möjligt. Läsaren kan kastas direkt in i handlingen!

Slutet kan med fördel lämnas öppet så att läsaren får fundera på vad som händer sedan. Slutet kan också vara överraskande, olyckligt eller lyckligt.

Tänk på att lägga krutet på problemet och stegringen av problemet. Det är där du ska beskriva inlevelsefullt hur personerna gör, känner och tänker. Novellen kan bygga på den klassiska dramaturgin:

  • Anslag
  • Presentation
  • Fördjupning
  • Konfliktupptrappning
  • Konfliktupplösning/höjdpunkt
  • Avtoning

Möjliga orsaker till apokalypsen och anslag

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy