Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Monstret – Ett romanprojekt

Syfte – Skriva en spännande en berättelse

Arbetet med romanprojektet Monstret rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, men fokus ligger på att eleverna utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta sin egen text. Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet.

Lärarhandledningen Monstret i korthet

Monstret är ett läromedel för att utveckla skrivandet och berättandet för elever i årskurs 3-6. Enkelt går det till så att eleverna ges bestämda förutsättningar för att skriva nio kapitel. Förutsättningarna finns för att det ska vara lätt att komma igång och som hjälp för att hålla ihop en lång historia. Första kapitlet återges nedan, resterande finns i bifogad PDF-fil.

Förslag på lektionsupplägg

 • Tid: ca 2×50 minuter i 10 veckor.
 • Ämne: Svenska och bild.
 • Arbetet bör för bästa resultat skrivas på dator eller annan digital utrustning med ordbehandlare. Detta för att eleverna ska ges möjlighet att hoppa fram och tillbaka i texten, ändra och förbättra.
 • Inled genom att läsa igenom förutsättningarna noggrant och ge många exempel, antingen påhittade, från annan litteratur eller från elevernas pågående verk.
 • Se till att eleverna håller sig till förutsättningarna eftersom de kan påverka senare kapitel. Beroende på elev och barngrupp så kan fler förutsättningar vara nödvändiga.
 • Se till att det finns tid att rita bilder. Mina elever sparar sina bilder i en plastmapp och fotar av dem i slutet när boken ska sättas. Därefter blir det en version av boken på internet och en som vi skriver ut.
 • Ställ krav på bilderna. De är viktiga. Att försjunka i ett bildarbete kommer att ge djup åt texten och berättelsen i sin helhet.
 • Läs så ofta du har tid över upp elevernas texter (så långt de är skrivna) med din bästa berättarröst. Mina elever brukar efter att jag läst någons text få ge författaren “två stjärnor och en önskan”, alltså två saker i texten som var bra och något som de vill veta mer om eller något som behöver förbättras.
 • Var beredd på att det kan behövas tid för ett “uppsamlingsheat” i slutet.

Introduktion – Utforska skolans kusliga platser

Börja med att gå ner i skolans källare/kulvert och välj någon lagom kuslig plats att samlas på. Berätta om projektet, att boken ska handla om ett muterat djur som härjar här nere. Alla bestämmer redan innan skrivandet börjar vilket djur de vill ha i sin berättelse. Det måste vara ett riktigt djur, men i boken kan den ha monstruösa egenskaper. Extra roligt blir det om man väljer ett typiskt harmlöst och gulligt djur, men det är inget måste. Observera tillsammans miljön, alltså vad som finns i källaren, hur det ser ut, känns, luktar och vilka ljud som hörs. Uppmana alla att försöka minnas miljön. När eleverna kommer tillbaka till klassrummet kan de ges tid att rita en skiss till ett omslag.

Kapitel 1: Ljuden

I det här kapitlet övar vi på att skriva en spännande inledning.

 • Kapitlet ska utspela sig på en plats i skolan där man blandar saker, t.ex. på en kemilektion, i matsalen, hos skolsyster eller på hemkunskapen.
 • Bokens huvudperson ska vara mellan 8 och 13 år. Ge huvudpersonen ett namn som passar ett barn.
 • Huvudpersonen ska höra konstiga ljud från golvet i rummet du valt.
 • Det ska finnas en vuxen som är sträng (lärare, matbiträde, skolsyster etc.).
 • Det ska finnas någon i klassen som huvudpersonen tycker är dum och som han/hon är rädd för.
 • Du ska skriva så att det låter som att du berättar om någon annan och att det hände förut (tredje person, preteritum).
 • Handlingen ska börja med en gång. Beskrivning av huvudpersonen kan komma senare i kapitlet. Börja gärna med en replik.

Exempel på hur du kan börja:

– Hörde du ljudet? Toms klasskamrat Verran vände sig om och blängde.
– Vilket ljud? Alla pratar ju. Arga Agneta spände ögonen i både Tom och Verran.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKRIVANDET
 • Sluta med att alla går därifrån. Hela kapitlet ska allstå utspela sig i rummet.
 • Något monster får inte dyka upp.
HJÄLPFRÅGOR
 • Hur är huvudpersonen? Hur ser huvudpersonen ut?
 • Vem är den stränga vuxna? Går det något rykte om den stränga vuxna? Är hon/han elak?
 • Har huvudpersonen någon speciellt bra kompis?
 • Vad brukar den dumma klasskamraten gör så att huvudpersonen blir rädd?
 • Hur ser rummet ut där de är? Hur låter ljuden?
 • Vad håller de på med, där de nu är?

Kapitel 2-9

Kapitel 2: Rädslan: I det här kapitlet övar vi på att beskriva känslor.
Kapitel 3: Affischen: I det här kapitlet övar vi på att skriva en nyhetsartikel.
Kapitel 4: Upptäckten: I det här kapitlet övar vi på att beskriva något med adjektiv och adverb.
Kapitel 5: Dikten: I det här kapitlet övar vi på att skriva en dikt.
Kapitel 6: Boken: I det här kapitlet övar vi på att skriva en faktatext.
Kapitel 7: Blandningen: I det här kapitlet övar vi på att skriva ett recept.
Kapitel 8: Hämnden: I det här kapitlet övar vi på att beskriva ett händelseförlopp.
Kapitel 9: Sanningen: I det här kapitlet övar vi på att knyta ihop lösa trådar.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy