Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Hela skolan skriver noveller

Syfte

Uppmuntra och inspirera till skrivande.

Lärarna om skrivandet

Varje år skriver skolans nior noveller på ett givet tema. Ibland sammanställs novellerna i olika publikationer, ibland utgör de underlag till manus för kommande filmer och ibland får de elever som vill delta i skolans årliga Nobel(pris)tävling. Vi brukar inleda med förklarande texter, samt inspiration i form av texter, bilder och filmer som etablerar temat. Vi brukar också ge några förslag på ämnen, intriger och anslag. Temat presenteras några dagar före själva skrivandet så att eleverna får en chans att tänka ut något som de vill skriva om.

Presentation av temat

Först får eleverna en introduktion av temat, tillsammans med en bakgrund. Den förklarar vad temat handlar om. Därefter får eleverna förslag på ämnen, intriger och anslag. Till sist presenteras exempel på temat i konst, litteratur och film. Förslag på teman finns i länkarna längst ned på sidan.

Om novellen

Vi läser tillsammans med eleverna och förklarar varje punkt. Novellens kännetecken:

 • Relativt kort berättelse.
 • Handlingen börjar direkt (kallas ”in media res”).
 • En eller ett fåtal personer.
 • En eller ett fåtal platser.
 • Ett ämne eller en konflikt.
 • Utspelar sig under en kort tid.
 • Tillbakablickar berättar bakgrunden.
 • Koncentrerat innehållet (så att det inte blir några sidospår).
 • Vanligt med inre monologer, det vill säga att läsaren får följa huvudpersonens tankar.
 • Slutet är ofta oväntat eller tankeväckande (med en poäng), även öppna slut förekommer.

Novellen kan bygga på den klassiska dramaturgin:

 • Anslag – läsaren kastas ofta in direkt i handlingen (in media res).
 • Presentation av miljö, huvudperson och problemet som novellen behandlar dyker upp här.
 • Fördjupning – vi får veta ännu mer om både personer och problem.
 • Konfliktupptrappning – konflikten stegras, problemet verkar omöjligt att lösa, hur ska det sluta?
 • Konfliktupplösning/höjdpunkt – huvudpersonen kommer till insikt, problemet kan lösas (ofta bara av huvudpersonen själv).
 • Avslutning – katastrofen är ett faktum, kärleksparet får varandra eller mördaren grips. Poängen/sensmoralen framgår.
 • Avtoning – när historien långsamt tonar ut i vardag.

Upplägg – Tid till förfogande och form

Temat introduceras under en lektion. Eleverna gör förberedelser med papper och penna, till exempel tankekartor av huvudpersoner och platser, samt skissar på scener, steg för steg, i den dramaturgiska kurvan. Anteckningarna kan sedan tas med till skrivtillfällena som inleds någon eller ett par dagar senare. Eleverna har på sig tre lektioner á 50-60 minuter att skriva och redigera sin text. Eleverna väljer berättarperspektiv och tempus. Texten bör vara 1,5-3 sidor lång i Pages, Times New Roman, teckenstorlek 12.

Projektinnehåll

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy