Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Ett tema om kärlek

Läsa, skriva och tänka om kärlek. En lärarhandledning av Fredrik Sandström.

Syfte – Ett tema om kärlek

I mötet med texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Att läsa och samtala om andras känslor i litteraturen, koppla dessa till egna och klasskompisars känslor ökar insikten om alla har dem. En positiv bieffekt är att eleverna lär känna varandra mycket bättre och stämningen i gruppen blir bättre.

Planeringen i korthet

Uppgifterna har en inledande del där lärarens aktivitet är stor med instruktioner, modellande och gemensamma läs- och skrivuppgifter. Gradvis ges eleverna större “frihet” som får formulera sig både muntligt och skriftligt i egna uppgifter. Texterna är enbart exempel. Det finns såklart en mängd andra titlar som lämpar sig väl. Lagom att hålla på 4-5 veckor, men det beror lite på hur eleverna nappar på betet. Förslagsvis jobbar gruppen med en bok/vecka med för- och efterarbete parallellt med den övergripande uppgiften.

Elevernas delaktighet och inflytande – Vad är kärlek?

Eleverna kan parvis resonera med varandra allmänt om kärlek. De kan berätta om situationer de upplevt eller personer som betytt eller betyder mycket (här kan läraren förhoppningsvis vara lyhörd för infallsvinklar). Har eleverna egna förslag på böcker eller korta filmer? I slutet av perioden ska ett elevarbete publiceras. Eleven avgör på vilket sätt uppgiften genomförs och var den publiceras (t ex på youtube, en teckning, på klassens infosida, en presentation för en klass på skolan, skicka in till lokala tidningen eller liknande).

Introduktion – Barn resonerar om kärlek
Titta på filmen där barn resonerar om vad kärlek egentligen kan vara:

Bokprat om Hermans hemlighet av Stian Hole
I den första boken, Hermans hemligheter, ges förslag på hur läraren kan arbeta med böckerna. Några av metoderna är EPA och före-under-efter läsningen.

Skriva en berättelse om kärlek
Eleverna ska i någon form skapa en berättelse om kärlek. Använd någon av bilderböckerna som modell. Låt eleverna ”skala av” dramaturgin och åskådliggör skelettet (den dramaturgiska kurvan) på tavlan. Låt eleverna fundera på hur författaren gör för att personerna ska kännas levande. Var utspelar sig berättelsen? Använd strukturen i ”Längre berättelser med cirkelmodellen” när eleverna planerar sitt skrivande eller i skapandet av bilder.

Förslag på böcker om kärlek
Metoderna i tipset Hermans hemlighet går att använda till övriga böcker:

  • Hermans hemlighet, Stian Hole – om vänskap och kärlek i unga år.
  • Nilla och jag, Thomas Tidholm – om vänskap och saknaden av en bästa vän.
  • Elefanten undrar, Leen van der Berg – om eviga frågan vad kärlek är och varför en del missar den.
  • Anton och sorgens pil, Katrine Marie Guldager – om att längta efter en frånvarande förälder.
  • Jon har ett svårt hål i sitt hjärta, Grethe Rottböll, Emma Virke – saknaden av en far.

Projektinnehåll

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy