Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

En man som heter Ove – Fredrik Backman

Syfte

Läsa och analysera boken En man som heter Ove. Några av de teman och livsfrågor som boken berör är liv och död, ensamhet och gemenskap, vänskap och fiender, kärlek och fördomar, samt glädje och sorg. Eleverna får i en rad uppgifter och aktiviteter bearbeta texten.

Lärarens reflektioner om boken och inledning

Uppgift 1 – Introduktion och boksamtal om Ove

Boksamtal 1  Boksamtal 2  Boksamtal 3  Boksamtal 4  Boksamtal 5 Boksamtal 6

Uppgift 2 – Analysera En man som heter Ove

Uppgift 3 – Jämföra med andra texter

Uppgift 4 – Twittra omdömen

Uppgift 5 – Koppla texten till mig själv

Uppgift 6 – Skriva en dikt om karaktären

Uppgift 7 – Hänga med karaktären en vecka

Exempel uppgift 7 – Ove är med på föräldramötet

Uppgift 8 – Att härma författarens stil

Uppgift 9 – Skriva fanfiction

Uppgift 10 – Brevet till mig själv i framtiden

Lgr 11 Förmågor

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Projektets alla delar omfattar flertalet kunskapskrav.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy