Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Den magiska dörren – Skriva berättelse

Att skriva en berättelse - lärarhandledning av Josef Sahlin

Syfte – Stimulera skrivandet

Syftet med Den magiska dörren är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna.

Skrivprocessens alla delar

Jag har försökt väva in passande moment i kapitlen som med arbetets gång kommer att berika elevernas skriftspråk. Eleverna övar en hel del i att bearbeta sina texter. De ska se till att förutsättningarna som anges finns med samt få hjälp med att utveckla och förädla texten efter förmåga. Det ingår också i arbetet att ta del av de andras elevernas texter samt inspireras av annan litteratur, samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang. Hela PROJEKTET Den magiska dörren finns som PDF längst ned på sidan.

Upplägg – Tid till förfogande

Två lektioner/vecka i ca tio veckor. Varannan lektion bild och planering, varannan skrivning (eventuellt kan en extra lektion behövas för renskrivning om man skriver för hand). Jag gör så att halva klassen skriver och halva ritar varje lektion. Varannan gång får det börja rita och varannan gång skriva. Det ger mig större möjligheter att bistå med hjälp till de som skriver då ritande går mer av egen motor.

Metod och arbetets gång

Inled varje kapitel noggrant. Läs förutsättningarna och gör många exempel tillsammans med eleverna till varje kapitel innan eleverna skriver själva. Ta exempel från annan litteratur eller lyft fram stycken ur eleverna tidigare texter.

 • Rita och visa tips på bilder som kan sätta igång fantasin.
 • Ställ krav på bilderna. De är viktiga. Att försjunka i ett bildarbete kommer att ge djup åt texten och berättelsen i sin helhet.
 • Om berättelserna publiceras digitalt så fota av bilderna och lägg in dem i elevernas texter, alternativt att de gör det själva.

Introduktion – Lektionsupplägg skapa framsida

Vi går upp till skolans ”dörr till ingenstans” i trapphallen och tänker kring den. Välj ut en dörr i skolan som är lite mystisk. Be eleverna vara observanta på miljön runt omkring så att de kan använda den i boken. Läraren förklarar projektet. Eleverna ritar en framsida. Titeln Den magiska dörren ska finnas med och namn på författaren.

Kapitel 1 – Hej

I det här kapitlet övar vi på att beskriva en person. Förutsättningar:

 • Skriv i jag-form. Börja t.ex. med: Hej! Jag heter…
 • Hitta på ett namn på personen som berättar.
 • Hitta på ett namn på skolan.
 • Personen ska vara mellan 8 och 10 år.
 • Berätta om någon som personen tycker mycket om, en klasskompis, lärare, släkting eller någon annan.
 • Berätta om någon vuxen som personen är rädd för i skolan.
 • Berätta att personen undrar över den konstiga dörren som finns i skolan.
 • Om du vill jobba mer så beskriv personen ytterligare, vad den gillar att göra, hur den ser ut, hur skolan ser ut eller kom med egna förslag.
 • Tänk i det här kapitlet på att allt ska vara ”som vanligt”. Inga spöken, trollstavar eller alltför konstiga namn.
 • Rita en bild till kapitlet, t.ex. av personen det handlar om.

Innehåll  i Den magiska dörren – Olika texttyper

Kapitel 1 – personbeskrivning
Kap 2 – skriva brev
Kap 3 – beskriva känslor
Kap 4 – miljöbeskrivning
Kap 5 – skriva dialoger
Kap 6 – punktlistor
Kap 7 – förstärka meningar med adjektiv och adverb
Kap 8 – göra handlingen begriplig
Kap 9 – knyta ihop berättelsen och avsluta

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy