Årskurs 4-6

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bokcirkel – Samverkan mellan hem och skola

Syfte

En kväll i veckan kommer elever ihop med vårdnadshavare till skolan och läser i en bok ihop som skolan har köpt in. Sen ska vi prata om det lästa och fika tillsammans. Vi kallar det för bokcirkel.

Förutsättningar

Eleverna i denna omgång går i årskurs 6. Vi har sökt pengar från en kommunal fond för att täcka min tid, böckerna och fika, men har i skrivande stund inte fått svar. Rektor har dock gett klartecken och kommer att finansiera läskvällarna på något sätt! Just nu bekostas bokcirkeln av min skolas ordinarie budget. Jag har tre timmar/vecka avsatt för detta.

Läraren reflekterar – tankar inför bokcirkeln

Jag är PEPP på detta! Tanken är förstås läsfrämjande, men också  integration där tolv familjer, arabiska, turkiska och svenska, ska vara med i första omgången. Den första boken vi ska läsa är Nattkorpen, som är en mycket spännande deckare som utspelar sig i 1800-talets Stockholm.

Till första veckan ska jag baka äppelpaj. Rektorn har föreslagit att jag ska köpa bullar till nästkommande träffar. Några föräldrar har redan sagt att de vill baka, så jag gissar på kladdkaka ibland och baklava andra gånger.

Så här tänker jag lägga upp lässtunden

Jag bestämmer hur många sidor vi ska läsa varje tillfälle. Efter en kort gemensam samling börjar läsningen. Kvällen avslutas med fika och samtal om boken.

Varje barn och föräldrar läser för varandra. Jag har förberett olika platser för läsning och vi får sprida ut oss över hela skolan. Läsningen kommer att se lite olika ut. I vissa fall läser barnet absolut mest och får även förklara en del för föräldrarna på modersmålet. I andra fall läser föräldern kanske mest. Andra väljer kanske att läsa en sida var. Vi får se.

Jag tänker röra mig mellan läsgrupperna och vid behov hjälpa och stötta. Sedan ska det bli så kul att höra vad alla tycker om handlingen och hur de upplever Mika och de andra personerna. Vid fikastunden tänker jag utgå från Aidan Chambers modell för boksamtal i den mån jag behöver styra samtalet:

  • Vad gillar du i boken?
  • Vad ogillar du?
  • Vilka frågetecken finns?
  • Vilka mönster/kopplingar kan du se?

Lärarens tankar efter första läskvällen

Puh! Ute från skolan tre minuter innan larmet gick på. Det var intensivt och roligt, men svårt också. Nästa gång delar vi oss i två samtalsgrupper då fler kan komma till tals.

Underbara barn och föräldrar i alla fall! Nästan alla valde att ta hem boken för att antingen läsa om de två första kapitlen och förstå mer, eller för att tipsa den andra föräldern eller syskon att också läsa den under veckan.

Lärarens tankar efter andra läskvällen

Den här gången delade vi upp oss i två samtalsgrupper, ca 10 personer i varje, och det var mycket bättre. Alla vågade vara aktiva. Exempel på kommentarer:

– Jag tycker om den meningen med att han var tömd på allt blod, för det är så spännande.
– Jag tycker inte om att en flicka som bara är 12 år inte får gå i skolan.
– Det var otäckt att de hittade lik ute och tidningarna inte ens brydde sig, för det var så vanligt.
– Jag lärde mig ordet tjuvlyssna; att man lyssnar fast man inte får.

Elevkommentarer – Sagt om bokcirkeln

Elev 1: Jag tycker om bokcirkel för man lär sig mycket nya ord och gamla ord. Det är kul med bokcirkel för man lär känna nya personer som man inte har sett som andra mammor och pappor. Boken NATTKORPEN är spännande och jättefin från utsidan. Från insidan är den hemsk och spännande.

Elev 2: Jag går i klass 6. Jag är elev för Sara Persson. Jag gillar bokcirkel för att det är roligt och fika tillsammans och läsa med sin mamma eller pappa. Och man lär sig nya ord och böcker. Och sen sitter vi tillsammans och prata och äta. Först läser man och sen kommer man tillbaka och pratar om kapitlet som man har läst. Vi läser alla samma bok. Jag gillar boken som vi läser. Den heter NATTKORPEN. Jag gillar gamla saker och hur det var. Det är spännande och lite roligt. Det handlar om vinter i Stockholm och det snöar jättemycket att Stockholm syns inte typ och det blir jättekallt. Och det händer mer spännande saker. Vill ni veta mer läs boken och gör bokcirkel.

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy