Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Bilderboken – Skriva en egen barnbok

Syfte – Rita bilder och skriva en bok för barn

Eleverna ska skriva en barnbok som är anpassad för barn 3-7 år. Eleverna ska anpassa sitt språk till mottagaren. Självklara inslag i bilderboken är ett korrekt språk, men även en tydlig dramaturgi är viktig för att målgruppen ska förstå innehållet. Eleverna ska dessutom skapa bilder som förstärker och förtydligar bokens handling. Längst ned finns två böcker som PDF att ladda ned så att eleverna får en bild av hur de färdiga böckerna kan se ut.

Inför projektet – Läsa bilderböcker

Eleverna tar med sig en bilderbok som de tyckte om när de var yngre. Självklart får de fråga sina föräldrar om de inte minns vilka böcker de har läst. Om böckerna inte finns kvar får de gå till biblioteket eller leta information om boken på Internet.

Inledande lektion – Hur gör en riktig författare?

Först måste vi analysera proffsen tillsammans. Analysera betyder undersöka, testa, plocka isär och titta supernoga på detaljer.  Hur gör egentligen författarna för att skriva en riktigt bra berättelse? Det gör vi i grupper om tre till fyra personer. Eleverna tar en bok i taget och tittar på huvudpersoner, miljön, hur många karaktärer boken innehåller och var utspelar boken sig. Elevernaa skriver ner informationen om alla böcker och försök hitta likheter mellan böckerna. Detta moment tar ca 10-15 minuter per bok. Vi sammanfattar sedan tillsammans i vad alla grupper kommit fram till i helgrupp. Sedan använder eleverna analysen av det proffsen gjort när de ska fantisera ihop sina egna böcker.

Delarna som analyseras:

 • Personer (Vem/vilka)
 • Platser (var)
 • Problem (vad händer)
 • Lösning
 • Slut

Uppgiften – Instruktioner steg-för-steg

Bilderböckerna skrivs parvis. Eleverna börjar med att göra en grovplanering, t ex med en tankekarta, där de funderar på:

 • Huvudpersoner – inte för många (1-3 st)
 • Var uppspelar sig boken
 • Vilket problem uppstår
 • Hur problemet förvärras
 • Hur huvudpersonerna försöker lösa det?
 • Slutet

Bolla idéerna med några klasskamrater och hjälp varandra att komma på idéer. Detta kan ni göra genom man använder sig av tankekartan och funderar tillsammans vilka som kan vara huvudpersoner, hur de kan se ut och vad de har för egenskaper. Jämför med analysen av proffsen och fundera på vad de gjorde och hur kan ni göra det med era karaktärer.

Skrivprocessen

Eleverna startar sitt skrivande tillsammans. Bilder kan skapas parallellt eller när skrivandet är klart. Tänk på din bok du hade med dig för att planera hur mycket text proffsen brukar ha på varje sida.

Publicera – Att läsa för en riktig mottagare

Vi publicerar böckerna på skolbiblioteket. Vi går till förskoleklass och andra intresserade klasser och läser upp våra böcker för eleverna i mindre grupper.
Klicka här för att komma till Luckstaskolans e-bibliotek

Kommentarer

 • Carina Gylling skriver:

  Barnböcker är ett fantastiskt läromedel, MEN vi har inga ”dagis” sedan Lpfö98/2016!! Med andra ord har vi haft förskolor sedan 1998…

  • Viktigt påpekande! Så är det förstås. Ordet ”dagis” förekommer i ett elevexempel där sammanhanget inte är känt (det är ju ett barn som skrivit ordet) och heller inte relevant. Därför tjänar exemplet sitt syfte, att visa hur en bilderbok kan se ut. Sjävklart ska vi sträva efter att lära alla (t ex elever, vårdnadshavare och lärare) att använda rätt vokabulär och benämna saker vid dess rätt namn. Jag tror och hoppas därför efter denna korta ordväxling att ”grodan” kan kvarstå… då bilden fungerar som ett exempel för läraren. Grodan kan ju också vara intressant ur aspekterna att belysa hur lång tid det tar att ändra en allmän uppfattning, vad det kan bero på och vilken förståelse vi visar inför våra uppdrag (både skolans och förskolans), vilka förväntningar och vilka kunskaper vi egentligen har om varandras verksamheter.


Läs vår personuppgiftspolicy