Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Föregående tips Nästa tips

Åttologi

Syfte

Eleverna får en möjlighet att ge ut sin text i tryckt form. För att skriva noveller behöver eleverna jobba mot flera av de centrala målen i svenska för högstadiet. Upplägget nedan utgår ifrån en årskurs åtta, men det går att anpassa så att det passar grundskolans alla årskurser. Delar av ämnet som berörs är:

 • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Pröva på olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form.
 • Arbeta med kamratrespons på varandras texter för att öka respektive elevs kvalitet och uttrycksfullhet.

Även bildämnet blir en del av Åttologiprojektet eftersom eleverna gör egna omslag till sina noveller.

Åttologin i Nyköping

Det tillhörande författarbesöket ska fungera som inspiration till det egna skrivandet samt uppmuntra eleven att våga ta plats och lyfta fram sin egen berättelse. Releasen är ett tillfälle att uppmärksamma särskilt goda skrivarprestationer samt visa på den mångfald av texter som eleverna tillsammans skapat.

Projektets olika stadier

Nedan beskrivs hur vi har gått tillväga. Det går såklart att göra ett urval så att det passar er verksamhet och de förutsättningar ni har.

I GOD TID INNAN

 • Söka pengar i god tid för aktuellt läsår
 • Boka in författare i slutet av vårterminen
 • Bestämma tema tillsammans med svensklärare
 • Köpa in en klassuppsättning av författare till varje enhet under slutet av vårterminen

NÅGRA VECKOR INNAN PROJEKTET DRAR IGÅNG

 • Kontakt med författaren inför besöket för att komma överens om upplägget
 • Ut i klasserna och pratar om Åttologin samt författaren som ska komma
 • Ta kontakt med lokal konstnär för omslaget till boken
 • Lärarna och eleverna arbetar med bok/text av författaren som ska komma

PROJEKTET STARTAR

 • Författarbesöket som en kick-off för projektet. Författaren gör skrivövningar med eleverna och inspirerar inför det egna novellskrivandet. Berättar också om sitt eget författarskap och den bok som eleverna har läst.
 • Tillsammans med lärarna introducerar eleverna för novellen som litterär genre och får också läsa olika typer av noveller.
 • Elevernas novellskrivande. Det är upp till svenskläraren hur de lägger upp det. Vi skolbibliotekarier kan komma in och bland annat göra skrivövningar med eleverna. Alla elever skriver noveller. Men det är frivilligt om man vill bara med i Åttologin eller inte.

INLÄMNING AV ÅTTOLOGINOVELLER

 • Deadline, för oss brukar det vara fredagen innan sportlovet. Då delar läraren elevernas noveller med skolbibliotekarierna (alltså de som vill vara med i Åttologin). Första året fick vi in 90 texter och förra året fick vi 260 texter.

REDIGERINGSPROCESSEN STARTAR

 • Vi skolbibliotekarier läser alla noveller och gör en korrekturläsning och varsam redigering. Vi tar till exempel bort rena stav- och språkfel (vanliga fel är tempus och dialogmarkering). Vi vill göra novellerna läsbara men samtidigt inte röra innehållet.
 • Återkoppling till eleverna av den redigerade novellen. Eleverna får chans att läsa den redigerade versionen och kan själv komma med synpunkter. Det här har visat sig vara ett värdefullt moment för elevernas engagemang och motivation. Det är också ett bra tillfälle för oss att säkerställa att vi får med alla elever som vill delta, eller det motsatta – att ta bort de som inte vill delta.
 • När vi har checkat med eleverna så delar vi in novellerna i olika avdelningar, numrerar texterna och gör innehållsförteckning/register.
Åttologin innehållsförteckning

SLUTFASEN

 • Inför arbetet med Åttologin har vi kontaktat en lokal konstnär för att göra bokens fram- och baksida. Det är nu dags att denna tillsammans med inlagan skickas till den grafiska formgivaren på kommunens kommunikationsavdelning. Vi skriver även förord- och baksidestext. Det gäller även elevernas egna omslag som de har gjort på bildämnet (de som vill ha sina omslag med).
 • Den grafiska formgivaren tar vid och utformar en slutversion som vi får godkänna.
 • Åttologin skickas till tryck.
 • I samband med att texterna skickat in till Åttologin får varje lärare möjlighet att nominera en novell från sin klass (av de elever som vill delta i omröstningen). Vi har valt en per klass eftersom vi är så många klasser. Vi bibliotekarier nominerar också två vardera. Totalt så blir det cirka tjugo texter. Dessa tjugo texter läses sedan av svensklärare i årskurs sju och nio och övrig personal som anmält intresse samt några elever i årskurs sju och nio. De sätter sedan poäng på dessa enligt ett givet system. Förra året hade vi till exempel lokalpolitiker, bokhandeln, stadsbibblan och rektorer med i juryn. Vi har inte varit med själva i juryn.
Åttologi baksida

RELEASEN

 • Ett år efter att vi sökt pengar och bestämt tema så har vi en release för Åttologin. Vi brukar ha en på vardera enheten (Alpha och Omega). Release i mitten av maj. Vi presenterar Åttologin; layout, antalet texter och avdelningar. Vi presenterar också de noveller som fått flest poäng i omröstningen och delar ut pris till dessa.
 • De senaste två åren har vi bjudit en lokal teater (Propellerteatern) som har dramatiserar två av novellerna i Åttologin. Vi har i förväg skickat några förslag som de väljer bland.

EFTERARBETE

 • Alla som har deltagit i Åttologin, som författare eller jurymedlem eller lärare, får ett eget exemplar av den färdigtryckta Åttologin.
 • Vi försöker också sprida den utanför skolan, bland annat finns det exemplar på stadsbiblioteket och den lokala bokhandeln. Det skickas också pliktexemplar till KB, vi har ett ISBN-nummer.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy