Årskurs 1-3

Svenska/Svenska som andraspråk

Älvhuset – Skriva saga och bygga utomhus

Syfte

Eleverna ska skriva en saga parallellt med ett kreativt skapande utomhus av karaktärernas miljö.

Läraren reflekterar

Några tankar om skrivprojektet:

  • Klä gärna ut dig vid första tillfället. Bli ett av de magiska väsen som eleverna ska skriva om!
  • Var tydlig med att de inte får bryta några grenar utan att de framförallt ska bygga med sådant de hittar på marken. I exemplet nedan har barnen använt sig av en uppstickande rot som bas och sedan byggt på med pinnar de hittat.
  • Om ni har tid, låt gärna eleverna i paren ge respons på varandras texter, två stjärnor och en önskan.
  • Projektet fungerar jättebra för elever i olika åldrar.
  • Spela gärna in sagan (bild och/eller ljud) vid husbygget.
  • Låt arbetet ta tid.

Metod och upplägg

Ta en promenad i skogen, berätta om att man förr i tiden trodde att det bodde olika magiska varelser i skogen. Läs en äldre naturberättelse gärna på plats ute i skogen. Berätta därefter att de i par ska bygga hus åt en egen magisk varelse, en tomte, ett litet troll, en älva eller något annat väsen. OBS! Glöm inte att ta en bild på alla hus!

Under första lektionen inomhus ska eleverna göra en tankekarta över vem det är som bor i deras hus, hur varelsen ser ut, vad den heter och annat som de kommer på. Till den här lektionen är det bra att ha skrivit ut alla bilderna på elevernas hus, så att de kan hämta inspiration och minnas hur de tänkte när de byggde.

Eleverna ska till sist tillsammans i paren skriva en saga om sitt hus och varelsen som bor där. Det här lektionspasset kan ta längre tid än en lektion, åtminstone två lektioner för att både skriva och bearbeta texten. Sammanställ alla sagorna till en gemensam sagobok! Om sagostrukturen är okänd för eleverna behöver du ge eleverna en struktur, se Skriva saga

Ett skrivprojekt, en handledning, av Clara Höglund.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy