Förskolans tipsare

Jenny Henriksson, Sjumilaskogens förskola i Billesholm, Bjuvs kommun

Jag arbetar med barn 1-5 år, är nyexaminerade lärare i förskolan från Linneuniversitetets distansprogram men har arbetat som barnskötare i förskolan sedan 1993. Jag är mycket intresserad av kommunikation och digitala verktyg men jag brinner extra mycket för matematiken i förskolan. Kontakt: jennyh949@gmail.com

Kia Kilpinen, förskollärare och arbetslagsledare, förskolan Körsbäret, Norrtälje

Jag har fokus på barnens pedagogiska utveckling. Jag tycker att digitala verktyg ska vara en självklarhet och en naturlig del av den dagliga verksamheten. Jag håller i workshops och är initiativtagare till Norrtälje kommuns Paddagogiska café (träffpunkt för pedagoger som vill dela med sig och som vill lära av andra). Har ni frågor får ni gärna kontakta mig! E-mail: kia.kilpinen@norrtalje.se

Lena Olsson, Solgårdens förskola, Borås

Jag utbildade mig till förskollärare i Borås 1983 och har sen dess varit verksam inom förskolan. 2002 gick jag handledarutbildning och 2009-10 utbildade jag mig vidare till ateljérista vid Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Numera kombinerar jag min tjänst på förskolan med skapande handledning för pedagoger, studenter och en del föreläsningar. Jag har gett ut tre böcker om hur du som pedagog kan väcka lust och inspirera barnen vidare i de många olika uttrycksformerna. Det är min berättelse i färg där kameran är min pensel. Har en egen hemsida där mina böcker finns representerade www.ateljerista.com

Karin Sönnerås, Strannegårdens förskola, Onsala, Kungsbacka kommun

Leg Förskollärare och IKT pedagog med många år i yrket. Min drivkraft har alltid varit utveckling av förskolans verksamhet och att våga tänka i nya banor. Gillar den digitala utvecklingen och strävar hela tiden efter att de digitala verktygen skall tillföra verksamheten något nytt, att vi skall nå det omdefinierade lärandet.  Att tillsammans med barnen hitta nya spännande vägar att erövra och dela med sig av ny kunskap och hitta nya sätt att mötas där avstånd inte är ett hinder. Tycker om att inspirera andra genom föreläsningar och workshops. Följ mig gärna på Twitter: @kossan62. Kontakt: karin@iktiforskolan.se

 

Grundskolans tipsare

Leif Blomqvist, Särlaskolan, Borås

Leif Blomqvist undervisar i slöjd år 4-9. Han arbetar med flippad undervisning och tycker att mötet med eleverna är det roligaste med yrket. Att få träffa kollegor både på plats och på nätet är en av de viktigaste saker för att utvecklas och i mötet med andra kan han utveckla sina tankar och bli bättre. Leif twittrar som @leifhblomqvist och skriver om sina tankar på bloggen ”I huvudet på en slöjdlärare” http://slojdlararen.wordpress.com Leif tipsar om slöjd, år 7-9. Kontakt: leif.blomqvist@edu.boras.se

Jennie Dalgren, Eklandaskolan, Mölndal

Jag arbetar på Eklandaskolan i Mölndal, just nu i en årskurs tvåa. Jag har förmånen att undervisa i både idrott och ha en klasslärarroll. Perfekt då jag älskar att integrera idrott och rörelse i ämnen som svenska och matematik. Gillar att testa nya arbetssätt, just nu är det programmering som vi gett oss på inom arbetsområdet problemlösning och logiskt tänkande. Det bästa med läraryrket är att få vara i en miljö där nyfikenheten och viljan att lära är påtaglig, att lära ut och lära in nya saker varje dag samt att man aldrig vet hur dagen kommer vara! Twitter: @jenniedalgren.
Jennie tipsar om NO och idrott, år 1-3. Kontakt: jennie.dalgren@gmail.com

Christofer Danielsson, Gärdeskolan, Sollentuna

NO-lärare, lärarcoach, Ingvar Lindqvist-pristagare i kemi 2013. Christofer tipsar om kemi och fysik, år 7-9. Kontakt: chdan_s@edu.sollentuna.se

Karim Elzebda, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred

Karim arbetade på Hultsfreds Gymnasium 2008-2014 och undervisade i svenska och engelska. Han anser att det roligaste med jobbet var att få följa och leda elevernas framsteg och ökade säkerhet på sin förmåga att uttrycka sig. Deras förbättrade kunskaper gav dom en lika förbättrad självkänsla och det var alltid inspirerande att lägga märke till. Karim tipsar om engelska, år 7-9. Kontakt: elzebda@ymail.com

Anna Kindberg, Herrestadsskolan, Uddevalla

Anna tipsar om SO och matematik, år 4-6. Kontakt: a.kindberg@gmail.com

Therése Lumberg, Herrgårdsskolan, Göteborg

Jag är en värmländsk göteborgare som brinner för ett språkutvecklande arbetssätt och IKT som verktyg för lärande. Jag lever efter mottot ”sharing is caring” och gläds åt att det utvidgade kollegiet fått ett sådant genomslag. Du hittar mig på Twitter: @ThereseLumberg och på olika forum på facebook. Jag jobbar jag på Herrgårdsskolan, år 7-9, i Göteborg. Jag tipsar om svenska. Kontakt: tirre_@hotmail.com

Nicklas Mörk, Vedevågs skola, Lindesberg

Legitimerad lärare i matematik och So-ämnen. Undervisar nu elever i år 4-6 och försöker fokusera på inkluderande arbetssätt och att anknyta till vardagen samt elevernas betraktelser och funderingar kring verkligheten de lever i och/eller ser. Intresserad av IKT och finns på Twitter: @nicklas80. Jag tipsar om matematik. Kontakt: nicklas80@hotmail.com

Natalie Jansson, Gäddgårdsskolan, Arboga

Natalie tipsar om spanska, år 7-9. Kontakt: natalie.jansson@edu.arboga.se

Anna Larsson, Stureskolan, Arboga

Anna tipsar om hem- och konsumentkunskap, år 7-9. Kontakt: anna.larsson@edu.arboga.se

Staffan Rosedahl, Stureskolan, Arboga

Staffan tipsar om fysik, år 7-9. Kontakt: staffan.rosedahl@edu.arboga.se