Årskurs 7-9

Engelska

Zero waste girl

Syfte

Att lära sig mer om miljön och fundera på hur man själv lever (och lär).

Läraren reflekterar

Filmen och uppgiften i sig är inte så omfattande, men kan ju utgöra en del av något större eller så kan elevernas frågor ta er vidare. Det finns mycket att spinna vidare på, till exempel som att dokumentera skräp under vecka (både mängd och sort). Det blir elevnära ordkunskap om något!

Metod

Se filmen:

Exempel på frågor att besvara, enskilt eller i par, och samtala om:

 1. How much trash does the average American produce, in one year?
 2. What is in the jar? 
 3. Lauren speaks about her values, what are they?
 4. How did she eliminate 80 % of her waste? Write three things she did.
 5. What ingredients are used in her toothpaste?
 6. What are Lauren’s top three tips for people who want to lower their waste?
 7. What is true about this video? Choose one alternative.
  a) It shows how Americans recycle their waste.
  b) It gives ideas on how to reduce your trash
  c) It shows you how easy it is to become vegan.
  d) It shows how easy it is to buy organic products.
 8. Find out: Lauren says she uses a menstrual cup. What is that? How does it work? How does it help the environment? Watch the film and write your answers.

Key

 1. 1600 lbs a year
 2. Her waste from the last two years.
 3. Having a really low environmental impact.
 4. Buys package free, compost, bamboo toothbrush and dishbrush, cotton napkins, menstrual cup, makes her own toothpaste, buy in bulk (oil, eggs, beer, shampoo), organic and vegan make up in reusable packages
 5. Cocoa nut oil (two tablespoons), baking soda (one tablespoon), peppermint oil (20 drops)
 6. Know your trash Use reusable bags Make your own products
 7. b
 8. Made of rubber/silicone to collect the menstrual blood, can be used over and over again, no waste – just wash and reuse.

How the menstrual cup works: https://divacup.com/how-it-works/how-it-works/

LGR 11 Förmåga (kopplingar till årskurs 9)

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Central innehåll

 • Aktuella och för elevernas välbekanta ämnesområden.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

Kunskapskrav

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy