Årskurs 7-9

Engelska

Zero waste girl

Syfte

Att lära sig mer om miljön och fundera på hur man själv lever (och lär).

Läraren reflekterar

Filmen och uppgiften i sig är inte så omfattande, men kan ju utgöra en del av något större eller så kan elevernas frågor ta er vidare. Det finns mycket att spinna vidare på, till exempel som att dokumentera skräp under vecka (både mängd och sort). Det blir elevnära ordkunskap om något!

Metod

Se filmen:

Exempel på frågor att besvara, enskilt eller i par, och samtala om:

 1. How much trash does the average American produce, in one year?
 2. What is in the jar? 
 3. Lauren speaks about her values, what are they?
 4. How did she eliminate 80 % of her waste? Write three things she did.
 5. What ingredients are used in her toothpaste?
 6. What are Lauren’s top three tips for people who want to lower their waste?
 7. What is true about this video? Choose one alternative.
  a) It shows how Americans recycle their waste.
  b) It gives ideas on how to reduce your trash
  c) It shows you how easy it is to become vegan.
  d) It shows how easy it is to buy organic products.
 8. Find out: Lauren says she uses a menstrual cup. What is that? How does it work? How does it help the environment? Watch the film and write your answers.

Key

 1. 1600 lbs a year
 2. Her waste from the last two years.
 3. Having a really low environmental impact.
 4. Buys package free, compost, bamboo toothbrush and dishbrush, cotton napkins, menstrual cup, makes her own toothpaste, buy in bulk (oil, eggs, beer, shampoo), organic and vegan make up in reusable packages
 5. Cocoa nut oil (two tablespoons), baking soda (one tablespoon), peppermint oil (20 drops)
 6. Know your trash Use reusable bags Make your own products
 7. b
 8. Made of rubber/silicone to collect the menstrual blood, can be used over and over again, no waste – just wash and reuse.

How the menstrual cup works: https://divacup.com/how-it-works/how-it-works/

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av engelska i tal och skrift.
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
Förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Central innehåll*

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.
Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.
Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.
Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier*

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i talat språk i måttligt tempo och i olika sammanhang. Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

* årskurs 7-9

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy