Årskurs 7-9

Svenska/Svenska som andraspråk

X – Miss Li

Syfte

Lyssna, läsa och analysera X av Miss Li. Upptäcka vad texten egentligen berättar om alla ex och fundera på vilket budskap texten bär på.

Läraren reflekterar

Jag testade något som jag inte gör så ofta med mina elever. Mina elever lyssnade på en låt av Miss Li som heter X och antecknade ord och meningar som de kunde höra i låten. Eleverna fick anstränga sig och skärpa sina sinnen för att uppfatta orden! När låten var slut var det flera elever som fick en liten aha-upplevelse när de förstod vad låten handlade om. Texten gav upphov till många intressanta och spännande diskussioner.

Metod

STEG 1: Eleverna fick ett papper där de skrev: ”Jag hör”. Vi lyssnade på X av Miss Li. På papperet skrev de ord och meningar som de kunde höra. När låten var slut läste eleverna upp vilka ord och meningar de hade skrivit. Jag samlade elevernas ord på tavlan.

STEG 2: Sedan fick de skriva ner sina tankar kring orden och meningarna under rubriken: ”Jag tänker”.

STEG 3: När det var klart lyssnade vi på låten igen och eleverna fick också texten som de kunde följa med i. Eleverna samtalade parvis om frågor som:

 • Vad handlar låten om?
 • Vilka rader är viktiga? Varför?
 • Vad tänker du på?
 • Vilka rader får dig att känna något?

STEG 4: Slutligen besvarade eleverna textnära frågor enskilt för att därefter jämföra med bordsgrannen. Svaren gicks igenom i helklass. Exempel på frågor:

 • Vilka personer sjunger Miss Li om? Vad har de gemensamt?
 • Varför blev det slut med Erik?
 • Vilka problem hade Fredrik?
 • Varför grät hon en skvätt (hur mycket är det?) och inte mer efter att det blivit slut med Erik och Fredrik?
 • Vad menas med att Andreas var trasig?
 • Varför bodde han på behandlingshem, tror du?
 • Varför tog det slut med Tommy?
 • Vem var värst av alla hennes ex? Vad lärde hon sig av det förhållandet?

STEG 5: Eleverna skrev sina egna tankar i en fristående text. Frågor som de funderade på: Vad tänker du om låten? Vad känner du? Vad tror du att killarna tänker när de hör låten? Vilket budskap förmedlar låten?

En elevs tankar om texten

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Betygskriterier

Eleven samtalar om och diskuterar varierande ämnen på ett sätt som utvecklar samtalen och diskussionerna väl. Eleven framför åsikter med väl underbyggda argument. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Kommentarer


  Läs vår personuppgiftspolicy