Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Writing Prompts

Syfte

Har dina elever svårt för att komma igång med skrivande eller vill de bara träna sig på att utveckla sitt skrivande? Då kan en fördel vara att använda sig av olika börjor eller så kallade Writing Prompts.

Läraren reflekterar

Med några slumpmässiga och givna förutsättningar kanske eleverna går igång på skrivandet? Eleverna brukar tycka att det är lite roligt och blir bättre på att formulera sig och uttrycka sig i skrift. Skrivandet blir ganska kravlöst samtligt som eleverna tränar på sin skriftliga förmåga – en förmåga många behöver utveckla mer.

Metod

Jag brukar använda korta skrivuppgifter i lektionens inledning eller avslutning, till exempel när det återstår tio minuter av lektionen. Vid efterföljande lektion delger eleverna varandra sina texter, till exempel genom att byta med bordskamraten eller läsa upp texten högt i mindre grupper.

Det finns många sidor med Writing Prompts. Här finns en som slumpar fram karaktärer, miljö och inledningsscen: https://writingexercises.co.uk/plotgenerator.php

På samma sajt finns en annan funktion där tidpunkt, plats, väder och stämning etableras: https://writingexercises.co.uk/create-a-setting.php

Writing Prompts

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
Förståelse av engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Betygskriterier*

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

* årskurs 7-9

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy