Årskurs 7-9

Engelska

Word of the Day

Syfte

Att skapa intresse för ord och uttryck.

Läraren reflekterar

Word of the Day ska fungera som ”en intressant sak att lära sig” och inte kräva noggranna och tidskrävande förberedelser – maximalt några minuter att förbereda och några minuter att berätta om ordet! Det har blivit ett roligt inslag i lektionen, och eleverna påminner mig om jag glömmer.

Metod

Ibland väljer jag Word of the Day på Merriam-Webstar, ibland något aktuellt ord och ibland väljer jag helt enkelt ett ord som känns bra. Jag skriver ordet på tavlan och frågar om någon kan ordet eller i alla fall har hört det – om någon kan får den såklart svara. Annars skriver jag vad ordet betyder, ger en exempelmening, samt drar eventuell etymologi. Ibland frågar elever om liknande ord, synonymer eller närliggande i betydelse, som då också hamnar på tavlan.

Ordspanare

Jag avslutar med uppmaningen: Håll koll på ordet – se om du upptäcker det någonstans tills nästa gång vi ses! Eller så kanske du får anledning att använda det själv!

word of the day - talk about words in school

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt Innehåll

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Betygskriterier

Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy