Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Wild Animals

Syfte

Lära eleverna mer om djur.

Läraren reflekterar

Delen där eleverna ska gissa djurens läte är spännande och brukar göra eleverna engagerade. Lite svårt första gången, men det går ju att lyssna flera gånger. Eleverna tycker att det är roligt!

Metod

SAMLING AV DJUR: Först börjar jag med att göra en ordlista där 30 djur ingår: stag, lion, geese, eagle, frog, crow, cat, capuchin, pigeon, bees, donkey, camel, horse, owl, gorilla, fox, crocodile, brown bears, dolphin, sheep, rattlesnake, wolf, seaguls, woodpecker, pig, seal, hen, parrots, koala, rat. Eleverna skriver upp orden i sin skrivbok. De tränar på djuren och förhör varandra. Eleverna funderar på och pratar också med varandra om hur djuren låter.

LYSSNA – GISSA DJURET: Vi kör ett quiz där eleverna ska gissa vilket djur de hör:

ORDLISTA: Sedan går jag igenom en ordlista till. Eleverna skriver vad orden heter på engelska:

BILDPRAT I PAR: Talk about “The Four” in pairs. Use your word chart. You can talk about:

  • What do you see? Describe.
  • How do the animals sound?
  • What’s the same?
  • What’s different?
  • Where do you think this is? Why?
  • What animal would you like to meet? And why?

The Four

BESKRIV OCH GISSA: Pick an animal. Write a list with seven clues. Present your clues, one by one, and ask your friends to guess. How many clues did they need?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Betygskriterier

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy