Årskurs 4-6

Engelska

Föregående tips Nästa tips

What´s your secret?

Syfte

Eleverna får träna på att ställa frågor till varandra, samt lära sig ord i närmiljön.

Läraren reflekterar

Det är här ett roligt sätt att uppmuntra elevernas muntliga förmåga. Det avdramatiserar. Dessutom är det en utmaning att ”klura ut” vem som är ägare av hemligheterna!

Förberedelser

Each student writes down a secret on a piece of paper, things like: “I sing in the shower.” or “I have a teddy bear on my bed.”

The teacher collects all the secrets and writes them down on one paper. A suggestion is that the students give the secrets to the teacher a day or two before the lesson starts, so the teacher can write down the secrets without stress. The teacher then makes a copy of all the secrets, a copy to each student.

Metod och uppgift

On the lesson the teacher sets up a speed dating scenario, where each pair has one minute to speak before rotating. Students may ask questions, but they are not allowed to ask directly if what’s on the piece of paper is true about them or not. When all the students have talked to eachother, they must guess which secret belongs to whom. They write down their guesses on the paper. 

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Betygskriterier*

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

* årskurs 4-6

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy