Årskurs 7-9

Engelska

Föregående tips Nästa tips

Warm-up: Ett kul sätt att starta lektionen

Syfte

Warm-up ska vara ett sätt att komma igång med ”engelsktänket”, men också att på ett lättsamt och otvunget sätt regelbundet träna på sin muntliga förmåga. Ytterligare ett syfte är att eleverna ska försöka hålla igång diskussionen tiden ut.

Läraren reflekterar

Jag använder mig ganska ofta av Warm-up i engelskan. Ambitionen är att starta varje lektion med warm-up, men jag kan ärligt erkänna att jag inte alltid lyckas med detta. Vem lyckas med att vara 100% konsekvent egentligen? Faktum är att eleverna brukar påminna mig om warm-up om jag glömmer bort det, så jag antar att de också gillar övningen?

Metod

Warm-up innebär att lektionen inleds med att eleverna två och två får ett ämne att diskutera kort (ca 2-3 minuter). Det kan vara att beskriva något (My favourite movie), berätta om något man gjort eller tänker göra i framtiden (Something I really like to do in the future) eller att argumentera för sin åsikt (If you could pick only one: friends or money?). Det finns inget krav på någon redovisning efter samtalet, och det är medvetet från min sida.

I samband med warm-up diskuterar vi samtalsstrategier och hur man ska tänka för att utvidga ämnesbehandlingen. Att utvidga ämnet kan ju till exempel göras genom att när paret berättat klart om sin favoritfilm kan de fundera vidare på vad andra i deras ålder gillar för filmer, vad deras föräldrar tittar på, favoritskådespelare, vad som gör en film bra, och så vidare.

Jag använder mig av bestämda platser under mina lektioner och det gör att eleverna får olika samtalspartners under året.

Om samtalsämnena tar slut?

Tar ämnena slut är det bara att göra det till en övning för klassen: Give me some new ideas for the warm-up talk. De brukar komma med nya, roliga förslag. Dessutom har jag och kollegorna på jobbet ett gemensamt dokument där vi delar våra warm-ups med varandra.

Discussion: pick one or two subjects to discuss in pairs. Be active and ask questions. Speak English all the time.

Do you prefer cats or dogs?
What I love doing on a rainy day.
A place I like to visit.
It’s important to have a lot of money – Agree/disagree?
Something I want to do in the future.
My favourite music style.
Describe what a good friend is like.
Something I really want to learn.
Spring or fall – which is the better season?
Do boys know more about computers  than girls do – what do you think?
My favourite subject in school.
Something I am proud of.
Do I care about fashion? Yes or no, explain.
The best film ever.
The perfect Friday evening (“Cosy Friday”).
It is important to have trendy clothes. Ageree? Disagree?
Which is the best day of the week?
One thing I like to change in school.
Friends or money?
One thing I like/dislike about my city.

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

Centralt innehåll*

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Betygskriterier*

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

* årskurs 7-9

Kommentarer


Läs vår personuppgiftspolicy