Årskurs 7-9

Engelska

Walter Summerford – Struck by lightning

Syfte

Lära mer om åska, till exempel förekomst och förebyggande åtgärder för att minska risken att bli träffad. Hur stor är risken i Storbritannien egentligen?

Läraren reflekterar

Bra historier, även om de är hemska, är oslagbara att använda i undervisning. Historien om Walter Summerford är en sådan.

Metod – Om åska

Läs texterna och skriv korta sammanfattningar om innehållet. Läs första texten gemensamt, stryk under viktiga ord, skriv upp stödord på tavlan och påbörja sammanfattningen. Eleverna kan därefter fortsätta på egen hand eller läsa och skriva tillsammans i par.

Var blixten slår ned: Where in the UK gets most thunderstorms
Hur agera för att öka säkerheten: Stay safe in the thunderstorm
Sannolikheten att bli träffad av blixten och mer om säkerhet: Lightning at Leisure

Om Walter Summerford

Läs historien om Walter Summerford: The Man Struck By Lightning Four Times
Skriv en kort sammanfattning. Eleverna kan läsa varandras texter eller återberätta i par.

Skrivuppgifter

Skriv fiktiva dagboksanteckningar efter första, andra, tredje och fjärde gången. Vad tänker och känner Walter? Vad skriver han om sina upplevelser?

Skriv en kort novell där du använder dina kunskaper om åska, till exempel om risker och säkerhet.

Skriv en reflekterande text om åska. Du kan skriva om ett minne, vad du tycker om åskan eller vad du brukar göra under ett oväder.

Skriv en dikt om åska. Ord du kan använda:

Här finns ännu fler ord: Word Associations

Lgr22 Syfte

Utveckla förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt Innehåll

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Betygskriterier

Eleven läser samt förstår och tolkar på ett välgrundat och nyanserat sätt såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter av olika slag. Eleven väljer och värderar innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy