Årskurs 1-3

Bild

Vinterfåglar på vinterträd

Syfte

Tanken är att eleverna ska få pröva olika estetiska former för att skapa, undersöka och uttrycka sig. I detta arbete blev bilden ett komplement till en faktatext.

Läraren reflekterar

Eleverna har läst och fått kunskaper om olika vinterfåglar, vad de äter och var de bor under de olika årstiderna. Så bilduppgiften fungerar bra att kombinera med biologi och/eller geografi. Jag har hämtat idén från Skapa träd med tejp och gjort om den lite.

Metod

Vi tejpade en ram runt papperet med frystejp. Sedan tejpades stammen och till sist revs bitar av tejpen som blev trädets grenar.
Därefter målade eleverna den blå färgen över hela papperet.
Vid nästa tillfälle togs tejpen bort och snö och det svarta på trädets stammar målades.
Efter läsning och samtal om vinterfåglar tittade vi på fågelbilder tillsammans.
Eleverna ritade valfri vinterfågel som de sedan placerade på sin vinterbild.

Elevexempel

En bilduppgift för årskurs 1-3 - Vinterträd av Elisabeth Brännmark

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

Centralt innehåll*

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

* årskurs 1-3

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy