Årskurs 1-3

Matematik

Föregående tips Nästa tips

Vilken frukt gillar du mest?

Syfte

Göra en enkel undersökning och synliggöra resultatet i tabeller och diagram.

Läraren reflekterar

Det kan vara lite knepigt att använda både tabellen och diagrammet så det underlättar om man gör både undersökningen och redovisningen i diagrammet tillsammans med eleverna. Läraren visar och eleverna härmar. Därefter kan eleverna testa att göra egna undersökningar som bokförs i tabeller och diagram.

Metod

Gå laget runt och fråga varje elev om vilken favoritfrukten är. Sätt upp en frukt på tavlan för varje röst (bilder medföljer som PDF). Innan räkningen av antal frukter kan läraren fråga hur man enklare kan synliggöra omröstningen (sortera bilderna på tavlan).

Rita en tabell på tavlan som eleverna kopierar. Fyll i resultatet – frukt efter frukt.

Därefter gör ni ett stapeldiagram. Kopiera medföljande PDF så att varje elev har ett diagram att rita in resultatet på.

Jobba vidare med resultatet – skapa frågor

Låt gärna barnen komma på två frågor utifrån diagrammet. Samla in frågorna, skriv upp dem på tavlan och låt eleverna fundera på svaren tillsammans i par. Exempel:

  • Vilken frukt tycker barnen i klassen bäst om? Minst om? 
  • Hur många tycker om X?
  • Vilken frukt gillas av X antal elever?
  • Hur många fler är det som gillar … än …?
  • Hur många färre är det som gillar … än … ?

Vad kan vi undersöka?

Låt eleverna parvis fundera på vad de skulle vilja och kunna undersöka i klassen. Skriv upp alla förslag på tavlan. Låt eleverna göra egna undersökningar (enskilt eller i par).

Lgr 11 Förmåga

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Centralt innehåll

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy