Årskurs 1-3

Matematik

Vilken frukt gillar du mest?

Syfte

Göra en enkel undersökning och synliggöra resultatet i tabeller och diagram.

Läraren reflekterar

Det kan vara lite knepigt att använda både tabellen och diagrammet så det underlättar om man gör både undersökningen och redovisningen i diagrammet tillsammans med eleverna. Läraren visar och eleverna härmar. Därefter kan eleverna testa att göra egna undersökningar som bokförs i tabeller och diagram.

Metod

Gå laget runt och fråga varje elev om vilken favoritfrukten är. Sätt upp en frukt på tavlan för varje röst (bilder medföljer som PDF). Innan räkningen av antal frukter kan läraren fråga hur man enklare kan synliggöra omröstningen (sortera bilderna på tavlan).

Rita en tabell på tavlan som eleverna kopierar. Fyll i resultatet – frukt efter frukt.

Därefter gör ni ett stapeldiagram. Kopiera medföljande PDF så att varje elev har ett diagram att rita in resultatet på.

Jobba vidare med resultatet – skapa frågor

Låt gärna barnen komma på två frågor utifrån diagrammet. Samla in frågorna, skriv upp dem på tavlan och låt eleverna fundera på svaren tillsammans i par. Exempel:

  • Vilken frukt tycker barnen i klassen bäst om? Minst om? 
  • Hur många tycker om X?
  • Vilken frukt gillas av X antal elever?
  • Hur många fler är det som gillar … än …?
  • Hur många färre är det som gillar … än … ?

Vad kan vi undersöka?

Låt eleverna parvis fundera på vad de skulle vilja och kunna undersöka i klassen. Skriv upp alla förslag på tavlan. Låt eleverna göra egna undersökningar (enskilt eller i par).

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.

Centralt innehåll

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy