Årskurs 1-3

NO

Vilka föremål flyter och sjunker?

Syfte

Övningens syfte är att öva sin förmåga att ställa en hypotes, pröva sin hypotes och analysera vad som hände och varför. Syftet är också att förstå begreppet densitet, för att sedan kunna förstå varför olika material flyter trots sin densitet. Vilka föremål flyter i vatten och vilka sjunker?

Läraren reflekterar

Övningen fångade eleverna mycket bra, då det är ”på riktigt” och de praktiskt fick testa sina hypoteser. Jag har gjort den här lektionen både tillsammans i halvklass och i smågrupper. De diskussioner som uppkom i halvklass var mycket goda och fungerade bättre än att dela upp elverna i mindre grupper. Jag har gjort den här lektionen i årskurs 2.

Metod och arbetsuppgifter

Plocka fram ett antal föremål av olika material samt en stor balja med vatten. Gå igenom vad en hypotes är, dvs en gissning av vad som ska hända. Rita upp en enkel tabell på tavlan med rubrikerna ”Föremål”, ”Hypotes” och ”Vad hände”. Eleverna kopierar tabellen. Visa hur undersökningen går till med ett eller flera föremål. Låt alla elever skriva in sin hypotes i protokollet. Be sedan en eleven komma fram och testa. Vilket resultat fick vi? Stämde hypotesen?  När eleverna förstår hur de ska göra kan de sätta igång och föra in sina hypoteser och resultat i tabellen.

Vad flyter

Att gå vidare

Låt eleverna fundera på varför vissa föremål flyter och andra inte. Led in eleverna på spåret densitet, dvs att olika ämnen väger olika mycket. Visa med exempel som är ungefär lika stora, t ex en penna och ett järnrör i pennstorlek. Låt eleverna observera föremål i samma storlek och gissa vilket som väger mest. Undersök om hypoteserna stämde.

Att gå vidare ett steg till

Förhoppningsvis upptäcker eleverna att järn (eller stål) har hög densitet. Låt eleverna fundera på hur det är möjligt att båtar av stål kan flyta. Dela ut små klumpar av modellera. ”Låtsas” att det är formbart stål. Låt eleverna testa om ”stålklumpen” flyter. Vad måste eleverna göra för att ”stålklumpen” ska flyta?

Lgr22 Syfte

Utveckla förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Centralt innehåll

Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Kriterier för bedömning av kunskaper

Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy