Årskurs 1-3

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Venndiagrammet får lite stöd

Syfte

Att ge eleverna underlag och stöd i till exempel en analys.

Läraren reflekterar

Venndiagrammet kan ge eleverna struktur och stöd till exempel i en analys, men att använda det i praktiken är inte lika enkelt som diagrammet är lätt att rita. Ofta hamnar eleverna på ytan och de har svårt att sortera orden så att eventuella ämnen eller abstraktionsgrader hamnar på samma plats. Dessa erfarenheter delades unisont av en lärargrupp som testat aktiviteten i Läslyftet. Vi funderade en hel del på om venndiagrammet också egentligen behöver lite stöd.

Venndiagrammet får lite stöd

Om eleverna jämför till exempel två karaktärer ur en bok är det lätt att orden hamnar lite hur som helst och utan koppling till varandra (varken ämne eller abstraktionsgrad). Ett exempel med Alfred och Anton (ur Emil i Lönneberga) illustrerar hur orden ges bättre förutsättningar att kategoriseras och utgör ett tydligare stöd för eleverna både i det initiala tänkandet och i det senare analyserandet.

Förslag – Venndiagram i två steg

Ett förslag är att genomföra ordsamlande i ett vanlig venndiagram, förslagsvis gemensamt på tavlan. Därefter kan eleverna sortera tavlans alla ord i egna (eller parvisa) venndiagram som har en liknande uppdelning som ovan.

Lgr 11

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. /…/ Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. (Lgr 11, Kapitel 1: Skolans uppdrag, sid 9).

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy