Årskurs 7-9

Undervisning

Föregående tips Nästa tips

Veckans läsare

Syfte

Vi har valt att lägga vårt första fokus på den läsfrämjande aktiviteten ”läsande förebilder” då forskning visar att det har mycket gynnsamma effekter på barns läsning. Om du vill läsa mer om läsande förebilder kan du läsa Att vara en läsande förebild av Frances Hultgren från 2015. Vi försöker inspirera genom att själva vara goda läsande förebilder. Vi vill även att lärarna ska börja samtala mer sinsemellan om läsning, att de ska reflektera över sig själva som läsare.

Veckans läsare

Som ett led i att vara läsande förebilder har vi också bestämt oss för att visa upp Veckans läsare via skolans skärmar och sociala medier. Vi vill visa att vi läser, älskar att läsa, skapa samtal om och inspirera till läsning. Ett annat syfte är att synliggöra olika typer av läsning, det finns inga rätt eller fel.

Veckans läsare - Synliggöra läsning på skolan

Först ut som Veckans läsare kommer vara personal på skolan men vi är också i kontakt med andra aktörer. Vi har skapat ett Google-formulär till personalen som vi har lagt ut på skolans interna hemsida med en önskan om att de ska fylla i. Vi har valt fyra frågor:

  1. Namn och yrke?
  2. Läser just nu?
  3. Har du en favoritbok du kan tipsa om?
  4. Var läser du helst?

Vi har skapat ett veckoschema för Veckans läsare i ett Google-dokument där vi enkelt kan hjälpas åt att skriva in Veckans läsare samt hålla koll på vilka som representerats och ska samla in foton på de som svarat på enkäten. Vi har skapat en layout för Veckans läsare som vi återanvänder varje vecka.

Vi vill sprida vår läsning till eleverna på skolan men även till vårdnadshavarna och kommer därför lägga ut Veckans läsare på skolans Facebooksida och Mediatekets Instagram (@digimikpaov) och Twitterkonto (@MediateketOxie). 

Veckans läsare - Att synliggöra hur lärare läser

Kommentarer


    Läs vår personuppgiftspolicy